GENDERDOC-M

FAQ

Părinții dvs. nu vă pot da afară din casă sau nu vă pot forța să stați în casă pe motivul orientării sexuale și/sau a identității de gen.
Dacă locuiți împreună cu părinții dvs. în același spațiu de trai și ați participat la privatizarea acestuia, atunci o parte din acest spațiu de locuit vă aparține. Părinții dvs. nu vă pot da afară din el. În cazuri extreme, puteți împărți un apartament sau o casă și puteți dispune de partea dvs. la discreția dvs.
Dacă spațiul de locuit nu este privatizat, dar sunteți înscris/ă în el, aveți și dreptul la o parte din acesta în condiții egale cu părinții dvs. Dacă nu sunteți înregistrat/ă și nu ați participat la privatizarea locuințelor, atunci nu aveți niciun drept asupra acesteia și sunteți obligat/ă să părăsiți locuința la cererea proprietarilor. Cu toate acestea, rămâneți moștenitor/moștenitoarea tuturor bunurilor părinților dvs. în condiții de egalitate cu frații și surorile (cu excepția cazurilor în care părinții dvs. au emis un act de cadou sau testament unei anumite persoane în timpul vieții).
Dacă aveți sub 18 ani, nu puteți fi dat/ă afară din casă până la vârsta majoratului, indiferent dacă sunteți sau nu înscris/ă în acest spațiu de locuit, dacă ați participat sau nu la privatizarea acestuia. De asemenea, părinții nu au dreptul să vă țină cu forța în casă, încălcându-vă astfel libertatea de mișcare. Potrivit Codului Familiei al Republicii Moldova, „orice copil are dreptul de a trăi într-o familie, de a-și cunoaște părinții, de a se bucura de îngrijirea lor, de a locui cu ei, cu excepția cazului în care este contrar intereselor sale”.
Dacă sunteți dat/ă afară dintr-o casă din care dețineți o parte, sunați imediat poliția (112). Un/o polițist/ă, sosit/ă la fața locului, este obligat/ă să vă ia mărturia și să întocmească un protocol din spusele dumneavoastră. Înainte de a semna protocolul, dacă nu a fost scris de dvs., citiți-l cu atenție. Poliția ar trebui să lucreze cu părinții și să-i avertizeze că acțiunile lor pot fi calificate drept violență domestică, pentru care există pedepse penale. În cazul în care acest lucru se va întâmpla din nou în viitor, cazul va ajunge în instanță pentru emiterea unui ordin de protecție, prescriind obligații de prevenire a acestei forme de violență. Instanța poate stabili regulile de conviețuire în această locuință numai în cadrul unui proces civil, atunci când una dintre părțile implicate în conflict a formulat cererea de chemare în judecată.
Dacă aveți sub 18 ani, puteți depune o plângere la autoritățile de tutelă, care se vor angaja să vă protejeze interesele.
Dacă aveți nevoie de ajutor pentru depunerea unei plângeri sau alt suport juridic, puteți contacta Centrul de Informații GENDERDOC-M.
Dvs. nu puteți fi exmatriculat din școală, universitate sau din alte instituții de învățământ (sau să vă fie refuzată admiterea) pe motiv de orientare sexuală și/sau identitate de gen.

Nu puteți fi exclus/ă din școală, universitate sau alte instituții de învățământ (sau să vă fie refuzat/ă admiterea) pe baza orientării dvs. sexuale și/sau a identității de gen.
Dreptul dvs. la educație este garantat de Constituția RM și de Legea cu privire la educație. Dreptul la educație este garantat tuturor. Dacă vi se refuză dreptul la educație sau admitere într-o instituție de învățământ pe motiv de orientare sexuală si/sau identitate de gen – aceasta este o discriminare. În Legea cu privire la asigurarea egalității, articolul 9, intitulat „Interzicerea discriminării în domeniul educației”, în paragraful 1 este scris: „Instituțiile de învățământ asigură respectarea principiului nediscriminării”. Paragraful 2 al legii spune: „Instituțiile de învățământ nu pot stabili principii de admitere la studii bazate pe anumite restricții, cu excepția cazurilor stipulate de legislația în vigoare”.
De aceea, în cazul în care v-ați confruntat cu discriminare în instituția de învățământ, este necesar să adunați cât mai multe dovezi despre ceea ce s-a întâmplat: înregistrări audio/video; convorbiri telefonice și SMS-uri; copii ale documentelor/ordinelor; orice confirmare și/sau să obțineți susținerea martorilor.

Dacă discriminarea vine din partea unui angajat al instituției, puteți să vă adresați cu o plângere oficială pe numele administrației instituație date (de exemplu: directorului școlii, decanului, rectorului). Dacă administrația nu a întreprins măsurile necesare, sau ea însăși este o sursă de discriminare, dvs. puteți să înaintați o plângere cu toate dovezile adunate, Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.
A doua cale de rezolvare a problemei este apelul direct la instanța de judecată. În acest caz, vă recomandăm să cereți ajutorul unui avocat care să vă reprezinte în instanță și care cunoaște toate procedurile legale.
În cazul că aveți nevoie de ajutor în întocmirea plângerii sau de alt fel de susținere juridică, vă puteți adresa Centrului de Informații GENDERDOC-M.

Close Menu