GENDERDOC-M

Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M”

Istoria noastră

Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M” a fost fondat la 8 mai 1998 și este una dintre cele mai vechi organizaţii neguvernamentale care promovează în mod activ drepturile comunităţii LGBT+ (lesbiene, gay, persoane bisexuale și transgen și altele) în Republica Moldova. Pe toată perioada activităţii sale, GENDERDOC-M a realizat mai mult de cincizeci de proiecte de toate dimensiunile. Ele au fost orientate spre soluţionarea obiectivelor strategice ale organizaţiei în diferite perioade ale dezvoltării sale. Atingerea rezultatelor s-a efectuat prin informarea societăţii despre orientarea sexuală și identitatea de gen, prin activitatea de lobby pentru interesele și drepturile LGBT+ în structurile de stat și în organizaţiile internaţionale, prevenirea HIV/SIDA și a ITS (infecţii cu transmitere sexuală), promovarea unui mod sănătos de viaţă, organizarea activităţilor sociale și culturale, acordarea de consultaţii psihologice și juridice (persoanelor transgen, gay-ilor care trăiesc cu HIV, gay-ilor în etate, apropiaţilor persoanelor din comunitatea LGBT+), lucrul cu grupurile profesionale (psihologi, sociologi, jurnaliști, poliţiști, lucrători medicali) ș.a.

Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M” este membru al Consiliului Coaliţiei Nediscriminare, al Consiliului Naţional de Coordonare HIV/SIDA și Tuberculoză, al Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova, al Asociaţiei ILGA-Europe (Secţiunea europeană a Asociaţiei internaţionale a lesbienelor, gay-ilor, persoanelor bisexuale, transgen și intersex), al IGLYO (Organizaţia internaţională a tinerilor/tinerelor și studenţilor/studentelor lesbiene, gay, bisexuali/bisexuale, tarnsgen și queer).

Activitatea Centrului a fost pe larg recunoscută atât în Republica Moldova (Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Drepturile Omului, Comisia parlamentară pentru drepturile omului, etc), cât și la nivel european (Consiliul Europei, Parlamentul European, reprezentanţa ONU și OSCE în Republica Moldova, etc). Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M” a fost recunoscut de către Ministerul Justiţiei ca fiind o organizaţie de utilitate publică, fiindu-i înmânat un certificat ce confirmă rolul important al Centrului în asistenţa socială la nivel naţional. În anul 2012, Centrului i-a fost acordat premiul reprezentanţei ONU în Republica Moldova „pentru activitatea sa în combaterea discriminării, prin soluţionarea litigiilor, pledoarie și activităţi de informare”. În memorandumul explicativ este remarcat faptul că organizaţia „este unica din Moldova care apără interesele și drepturile grupurilor LGBT atât la nivel naţional, cât și internaţional”. Experţii au denumit Centrul de Informaţii „un purtător de cuvânt naţional, un lider regional” în protecţia drepturilor lesbienelor, gay-ilor, persoanelor bisexuale și transgen și, în general, în combaterea discriminării într-un sens mai larg.

Misiunea

Crearea unui mediu legislativ, juridic și social în societate  pentru persoane de diferite orientări sexuale, identități de gen, expresii de gen și caracteristici sexuale prin dezvoltarea comunității LGBT + prin informare, abilitare, furnizare de servicii și abilitare organizațională.

Viziunea

O societate deschisă diversității, în care persoane de diferite orientări sexuale, identități de gen, expresii de gen și caracteristici de gen sunt o parte vizibilă și egală.

Valori și principii

  • Toată lumea are drepturi egale, inclusiv drepturi civile, politice, sociale, economice și culturale.
  • Nimeni nu are dreptul să discrimineze și să umilească o persoană, indiferent de orientarea sexuală sau identitatea de gen.
  • Orice persoană are dreptul de a primi informații corecte despre aspectele legale legate de orientarea sexuală și identitatea de gen.
  • Organizațiile și activiștii pentru drepturile omului ar trebui să fie ghidați de principiile universalității, indivizibilității, interdependenței și relației strânse cu drepturile omului, inclusiv LGBT.
  • Statul are obligația de a preveni și, în cazul faptelor ilegale, de a aduce în fața justiției un infractor acuzat de săvârșirea de acte de discriminare și violență, sau de incitare la violență și ură, umilire sau insultă față de o persoană pe baza orientării sale sexuale și/ sau identitatății de gen.
  • Statul și mass-media trebuie să informeze în mod obiectiv publicul cu privire la diferitele aspecte ale orientării sexuale sau identității de gen.
  • Orice persoană are dreptul de a fi recunoscută și de a-și exprima identitatea de gen.
  • Statul trebuie să recunoască legal existența cuplurilor de același sex și să le acorde aceleași drepturi de care se bucură cuplurile heterosexuale.
Close Menu