GENDERDOC-M

STRUCTURA ORGANIZAȚIEI

Centrul de Informații GENDERDOC-M este o organizație democratică formată din membri și membre, care funcționează pe baza unui statut. Adunarea anuală a membrilor săi este principalul organ decizional.

Adunarea acceptă noi membri și membre, aprobă direcția generală a organizației și rapoartele financiare anuale, alege Boardul format din șapte membri și președintele/președinta acestuia, precum și Comisia de audit formată din trei membri/membre și președintele/președinta acesteia.

Boardul conduce organizația între adunările anuale ale membrilor organizației. Boardul aprobă strategiile organizaționale dezvoltate de angajații și angajatele organizației și menține controlul general asupra finanțelor organizației și numește directorul executiv/directoarea executivă. Boardul prezintă rapoarte cu privire la activitățile sale adunării anuale a membrilor organizației.

Comisia de audit exercită controlul asupra activităților financiare și materiale ale organizației, realizează un inventar al resurselor materiale, participă la selecția unui auditor. Comisia de Audit prezintă rapoarte cu privire la activitățile sale la adunarea anuală a membrilor organizației.

Directorul executiv/directoarea executivă este responsabil/ă de managementul de zi cu zi al organizației: management financiar, planificare și implementare a direcțiilor strategice ale organizației, managementul resurselor umane, reprezentarea intereselor organizației în fața donatorilor și organizațiilor partenere în structurile naționale și internaționale și mass-media.

Mai multe informații despre responsabilitățile și drepturile tuturor organelor structurii pot fi găsite în Statutul organizației.

                                                                                 Органиграмма

Close Menu