GENDERDOC-M

A avut loc adunarea generală a membrilor GDM. Alexei Marcicov, ales unanim președinte de onoare al organizației

A avut loc adunarea generală a membrilor GDM. Alexei Marcicov, ales unanim președinte de onoare al organizației

Adunarea anuală a membrilor organizației Centrului de Informații „GENDERDOC-M” a avut loc pe 3 februarie. Cei câțiva zeci de membri au votat câteva decizii-cheie pentru organizație.

Membrii întruniți au adoptat planul financiar al GDM pentru anul 2024 și au aprobat raportul anual și raportul financiar pentru anul 2023.

Cinci persoane au devenit membri noi, iar fondatorul Centrului de Informații GENDERDOC-M, Alexei Marcicov a fost votat unanim președinte de onoare al organizației.

Reamintim că Centrul de Informații „GENDERDOC-M” este o organizaţie democratică, bazată pe calitatea de membru. Adunarea generală a membrilor este organul central al GDM central, împuternicit a lua decizii, este adunarea generală a membrilor, care are loc anual. În cadrul adunării generale se acceptă noi membri, se adoptă direcțiile principale de activitate ale organizației și se aprobă rapoartele financiare anuale.

Close Menu