GENDERDOC-M

Tender auditor independent

Organizația neguvernamentală Centrul de Informații GENDERDOC-M este în căutarea unui auditor independent pentru efectuarea unui audit al activității financiare a organizației pentru anul 2017.

Scopul audituli este auditarea situațiilor financiare ale organizației și exprimarea opiniei auditorului, în conformitate cu standardele internaționale de audit (ISAs 800/805), despre conformitatea declarațiilor fiscale cu standardele naționale de contabilitate; verificarea îndeplinirii condițiilor stipulate în contractele încheiate cu finanțatorii; conformitatea rapoartelor financiare și descriptive expediate finanțatorilor și implementarea politicii de achiziții a organizației.

Cerințe de calificare pentru auditor:

  • adeverinţă  de înregistrare la Camera Înregistrării de  Stat, licență în domeniul activităţii de audit,adeverinţa de calificare a auditorului .
  • experiență practică de auditare a organizațiilor non-profit timp de cel puțin 5 ani.
  • bună reputație profesională.
  • apartenența la organizațiile / rețelele / asociațiile profesionale care sunt membre ale Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).

 

Ca urmare a efectuării auditului, auditorul va prezenta:

·         Scrisoare de misiune

·         Scisoare către conducere

·         Raportul de audit

Bugetul orgnizației pentru anul 2017 constituie 345 000 de Euro. Au fost implementate 10 proiecte cu o mărime diferită a bugetului.

Rugăm să fie expediat portofoliul auditorului, în conformitate cu cerințele indicate, la adresa [email protected] până în data de 31 ianuarie 2018.

Puteți adresa întrebări suplimentare la numărul de telefon 022 28 88 59

http://www.civic.md/concursuri/40580-auditorindependent.html

 

Close Menu