GENDERDOC-M

Pronume neutru de gen, în dicționarul limbii suedeze

În aprilie, va fi scos la vânzare ediția nouă a Dicționarului Academic de Limba Suedeză care va include și pronumele „hen” folosit pentru determinarea persoanei a cărei gen este necunoscut, nu prezintă importanță sau dacă este vorba despre persoanele transgen, scrie ziarul britanic The Guardian.  

În afară de „hen”, la pronumele oficiale „han” (el) și „hon” (ea) din dicționar, Academia Suedeză a adăugat și alte 13 mii de cuvinte noi. Pronumele se folosește în privința persoanelor fără a dezvălui genul acestora – în cazul persoanelor transgen, persoanelor ale căror gen este necunoscut, sau în cazul când autorul sau vorbitorul consideră că informația privind genul personajului este de prisos.

Pentru prima dată, cuvântul „hen” a apărut în anii 1960, când utilizarea omniprezentă a prenumelui „han” (el) a devenit incorectă politic. Scopul apariției prenumelui neutru de gen a fost de a simplifica limba și de a evita utilizarea constucției neîndemânatice „han/hon” (adică „el/ea”). Cu toate acestea, cuvântul nu s-a bucurat de popularitate.   

A doua încercare de a introduce pronumele „hen” în uz cotidian s-a produs în jurul anilor 2000, când acesta a intrat în colocviul comunității transgen din Suedia. Datorită folosirii large a cuvântului, acesta poate fi întâlnit în documente oficiale, decizii judecătorești, cărți și articole jurnalistice.

În ultimul timp, pronumele „hen” a început să piardă din conotația feminist-activistă care îl însoțea din momentul apariției.

Ediția nouă a dicționarului oficial de limba suedeză va fi scoasă în vânzare la 15 aprilie. Dicționarul se actualizează în fiecare 10 ani. Intrările noi sunt considerate în funcție de frecvență și relevanță a folosirii acestora în societate. 

Elena Avenarius

Foto: The Guardian

Close Menu