Persoane transgen

Persoane transgen și cele neconforme genului

Prima dată persoanele transgen au pășit pragul Centrului de Informații „GENDERDOC-M” în 2007 adresându-se după asistență în rezolvarea problemei discriminării pe motiv de identitate de gen și exprimare de gen, precum și după consiliere psihologică și socializare. Cu timpul, cu inițiativa unei angajate transgen, s-a format un grup de suport de la egal la egal pentru persoanele transgen și cele neconforme genului al cărui adunări se desfășurau în mod regulat cât la sediul Centrului GENDERDOC-M, atât și în afara acestuia. La adunări se discutau teme importante pentru persoanele transgen, precum confortul psihologic, identitatea de gen și exprimarea de gen, schimbarea numelui și sexului în actele de identitate, discriminarea, angajarea, relațiile cu persoanele din jur, terapia hormonală și altele.

Actualmente, grupul se adună în mod regular. Unii membri ai acestuia continuă să acorde altora un suport neformal în cazurile ce țin de tranziție de la un gen la altul. Centrul de Informații „GENDERDOC-M” continuă să le acorde persoanelor transgen asistență gratuită și confidențială în recunoașterea juridică a genului în actele de identitate asigurându-le serviciile unui avocat calificat și menținând legătură cu comisia privind disforia de gen pe lângă Ministerul Sănătății, care se ocupă de stabilirea diagnosticului F64.0 „transsexualism” fără de care, din păcate, persoanele transgen nu-și pot schimba numele și sexul în actele de identitate. La fel, în cadrul Centrului lucrează și o psihologă instruită în consilierea profesionistă a persoanelor transgen. Toate serviciile Centrului se acordă în mod gratuit și confidențial.

Grupul de suport este unul închis. Dacă dorești să fii parte a acestuia, apelează la numărul 022 288861 sau 022 990992. Persoanele de contact sunt Coordonatoarea Programului Dezvoltarea Comunității LGBT, Paula Cerescu, sau Coordonatoarea Programului Lobby și Advocacy a drepturilor persoanelor LGBT, Angela Frolov.

Deasemenea, poți să completezi cererea de participare de sinestătător online pe acest link.

Ce înseamnă transgen?

Persoană transgen sau persoană trans este o categorie umbrelă care cuprinde toate persoanele a căror identitate de gen (sentimentul propriei masculinităţi sau feminităţi sau lipsa acestuia) sau exprimare de gen diferă de cea asociată în mod obişnuit cu sexul atribuit lor la naştere. Totodată, trebuie ținut minte că identitatea de gen nu depinde de roluri de gen și norme în societate. De exemplu, o femeie care îşi asumă roluri de gen rezervate tradiţional bărbaţilor nu este una transgen, câtă vreme aceasta se autoidentifică drept femeie. Persoanelor a căror identitatea de gen coincide cu sexul atribuit la naștere li se spune cisgen. Deci, femeia menționată în exemplul de mai sus este femeie cisgen.

Care este diferenţa dintre sex şi gen?

Sexul se referă la statutul biologic și fiziologic de bărbat sau femeie, însă există și oamenii intersex care nu pot fi clasificate nici ca prima nici ca a doua variantă din punct de vedere fiziologic. Termenul include atribute fizice precum cromozomii sexuali, gonadele, hormonii sexuali, structurile de reproducere interne şi organele genitale externe. Genul este un termen care este frecvent folosit referitor la modurile în care oamenii acţionează, interacţionează sau simt despre ei înşişi, care sunt asociate cu conceptele de băieţi/bărbaţi sau fete/femei și care nu sunt determinate de factorii biologici, ci de organizarea socială a societății. În timp ce aspectele sexului sunt aceleaşi în diferite culturi, aspectele genului pot să nu fie.

Care este diferența dintre identitate de gen și exprimare de gen?

Identitatea de gen este înţeleasă ca referindu-se la experienţa personală asupra propriului gen al fiecărei persoane, care corespunde sau nu sexului acordat la naştere, inclusiv conştiinţa personală a corpului (care poate presupune, dacă este liber consimţită, modificarea aspectului sau funcţiilor corpului prin metode medicale, chirurgicale sau alte metode) şi alte exprimări ale genului, inclusiv prin îmbrăcăminte, vorbire, conduită. Exprimarea de gen este înțeleasă ca manifestarea de către persoane a identității lor de gen și ca cea care este percepută de către alții. Adesea, oamenii se străduie să-și potrivească exprimarea sau prezentarea lor de gen cu identitatea sau identitățile lor de gen, indiferent de sexul acordat la naștere.   

Informațiile publicate în acest pliant sunt destinate tuturor persoanelor transgen din Republica Moldova precum femei transgen, bărbați transgen, oameni nonbinari, sau orice altă persoană care se identifică ca una transgen.

Cu ce fel de discriminare se confruntă persoanele transgen?

Din cauză că aspectul lor adesea nu corespunde genului înregistrat în acte, persoanele transgen pot avea dificultăţi la închirierea unei locuinţe, la beneficierea de unele servicii, la angajare, la secțiile de votare, la trecerea vamei etc. – ori de câte ori sunt în situaţia de a se legitima. Persoanele care au început procesul de tranziţie (au început să trăiască conform identității lor de gen) pot fi concediate de la locul de muncă, refuzate în acordarea anumitor servicii, pot pierde custodia propriilor copii sau pot avea dificultăţi în obţinerea recunoaşterii căsătoriei înregistrate. În ţările, unde există astfel de statistici, s-a constatat că multe persoane transgen sunt ţinte ale infracţiunilor bazate pe ură. Fenomenul răspândit al discriminării bazate pe identitatea sau exprimarea de gen poate determina persoanele transgen să nu se simtă în siguranţă sau să simtă ruşine, chiar şi când nu sunt victimizate în mod direct.

Cum pot raporta violența bazată pe identitatea de gen sau exprimarea de gen?

Violența bazată pe identitatea de gen sau exprimarea de gen reprezintă o infracțiune și trebuie să fie tratată ca atare. Violența poate avea mai multe forme precum hărțuire, intimidare, agresiune psihologică sau fizică. Agresorii pot fi diferite persoane, atât străine cât și membri ai familiei. Orice violență trebuie să fie raportată la organele de poliție. La fel, poți raporta actele de violență la Centrul de Informații „GENDERDOC-M”, care îți poate acorda asistență psihologică și juridică în mod gratuit și confidențial.

Ce pot face ca să-mi fie recunoscută juridic identitatea de gen?

În Republica Moldova, legislația privind recunoașterea juridică a identității de gen este practic inexistentă. De aceea persoanele transgen sunt nevoite să se adreseze instanței de judecată pentru a-și obține actele de identitate care ar corespunde identității lor. Dacă ești o persoană transgen și-ți dorești schimbarea numelui și sexului în actele de identitate în conformitate cu identitatea ta de gen, te poți adresa la Centrul de Informații „GENDERDOC-M” după asistență juridică. Îți putem acorda serviciile unui avocat competent în mod gratuit și confidențial. La momentul publicării acestui material deja cinci femei și bărbați transgen din Republica Moldova au reușit să-și rectifice numele și sexul în actele de identitate după ce s-au adresat Centrului.

 

  • Sașa Sugac Coordonatorul Grupului de suport pentru persoanele transgender
  • Angela Frolov Coordonatoare de Program Lobby și Advocacy a Drepturilor LGBT

Sașa și-a început activitatea la Centrul de Informații GENDERDOC-M în 2015 ca voluntar. Ca persoană transgender declarată, el a participat la diferite proiecte media și a facilitat întîlnirile Grupului de suport pentru persoanele transgender și cele neconforme genului. În 2016, a fost angajat în organizație în calitate de Coordonatorul Grupului de suport pentru persoanele transgender și cele neconforme genului în cadrul proiectului „ProTrans: Protejarea persoanelor transgender de violență în Europa de Est”. Sașa facilitează întâlnirile lunare ale grupului, oferind consiliere individuală de la egal la egal, și desfășoară activitatea pentru sensibilizarea opiniei publice privind identitatea și exprimarea de gen.

sasha.sugac@gdm.md

Activează în organizaţie din 2006: a începul să se implice activ în demersul centrului, în calitate de voluntar a programului dedicat activismului femeilor; în 2007, a preluat postul de asistent în programele de lobby și susţinere a drepturilor LGBT; în 2010 a fost promovată în funcţia de coordonatoare a programului de lobby și susţinere a drepturilor persoanelor LGBT. Coordonează activitatea generala a programului, reprezintă interesele organizaţiei la nivel naţional și internaţional, desfășoară consultări iniţiale, cu privire la discriminarea și încălcarea drepturilor omului bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen, redirecţionează beneficiari pentru a obţine consiliere juridică către un avocat profesionist. Coordonează activitatea de informare a organizaţiei și propune o evaluare de expert asupra situaţiei drepturilor omului pentru persoanele LGBT din Republica Moldova .

angela.frolov@gdm.md

(022) 99-09-92