Angajaţii și colaboratorii Centrului de informaţii GENDERDOC-M, împărtășesc misiunea și viziunea organizaţiei și sunt mândri de a face parte dintr-o echipa de profesionişti.

 • Oxana Gumennaia Psiholog
 • Natalia Esmanciuc Asistentă Programul Sănătatea LGBT
 • Elena Mitieva Contabilă
 • Veaceslav Mulear Coordonator de Program Sănătatea LGBT

Oxana este psiholog, dar și maior de justiție. Mai mult de 11 ani a lucrat în penitenciar: întâi în calitate de paramedic, apoi ca psiholog și șefă al Departamentului Psihologie și Asistență Socială. A mai lucrat ca psiholog într-un azil de bătrâni și persoane cu dizabilități; a acordat consiliere elevilor, părinților și profesorilor în cadrul Liceului Teoretic „Petru Movilă”. Cu alte cuvinte, Oxana Gumennaia este unul din cei mai buni psihologi din Republica Moldova, cu experiență de peste 13 ani de acordare a consileirii psihologice și psihoterapeutice persoanelor de diferite vârste și statuturile sociale. Nu întâmplător, din martie 2013, este membră a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, fiind aleasă apoi și ca președinta acestuia. În calitate de psiholog la Centrul de Informații „GENDERDOC-M”, Oxana acordă benificarilor consiliere în depășirea situațiilor de criză în legătură cu orientarea sexuală, identitatea de gen și exprimarea de gen.        

oxana.gumennaia@gdm.md

/373/ 22 28 88 61, /373/ 22 28 88 63

A început să lucreze la centrul GENDERDOK-M în 1998. De mai mulți ani, a coordonat activitatea de voluntariat în cadrul organizației, în timp ce lucra în cadrul Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova. În 2001, a transferat în centrul GENDERDOK-M o funcție permanentă de asistent administrativ: sa angajat în formarea bibliotecii centrului și a lucrat cu beneficiarii. În 2006, a fost numită Coordonator al Programului Regional, în cadrul căruia a dezvoltat mișcarea LGBT și relațiile cu alte organizații din diferite regiuni ale țării. În 2008 a devenit coordonator al Programului de Dezvoltare a Capacității Organizației, unde a susținut evenimente, seminarii și training-uri pentru comunitatea LGBT, precum și specialiști în diverse domenii, atât în ​​Moldova, cât și în alte țări din CSI și Georgia. În 2011 el a condus programul de sănătate și bunăstarea socială a comunității LGBT: seminarii și training-uri pentru studenții din diferite universități și experți în diferite domenii pe tema „Aspecte cheie de orientare sexuală și identitate de gen“, pentru a dezvolta grup de auto-ajutor pentru părinții LGBT au monitorizat mass-media din Republica Moldova. În 2014, a coordonat activitatea centrului comunitar. Începând cu anul 2015, a fost asistent la proiect în cadrul Programului de sănătate a LGBT.

natalia.esmanciuc@gdm.md

373/ 22 28 88 61

Lucrează în funcţie de contabil-șef, de la înfiinţarea organizaţiei. A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, specialitatea: "Contabil-economist". Începând cu anul 1998, este angajată drept contabil în prima revistă LGBT: "Oglindă". În Centrul de informaţii GENDERDOC-M este implicată în contabilitate și gestiunea financiară (declaraţiile publice și fonduri alocate) și, de asemenea,  activează drept office manager (de cumpărare și de livrare a imobilizărilor corporale la organizaţie; de logistica și seminarilor și training-urilor)

elena.mitieva@gdm.md

Activează în organizaţia din anul 2007, înainte de aceasta, timp de cinci ani, a fost voluntar a centrului. Și-a început cariera profesională, în organizaţie, ca asistent în Programul de Sănătate și Asistenţă Socială LGBT. În 2011 a fost promovat în postul de coordonator al evenimentelor de sănătate, în cadrul aceluiași program. Începând cu 2014 a preluat postul de coordonator al programului de sănătate LGBT. În cadrul programului, este responsabil de prezentarea Centrului de Informaţii GENDERDOC-M și de promovarea intereselor și drepturilor LGBT și CSM în Consiliul Naţional de Coordonare a TB și SIDA. Este coordonatorul lucrărilor de outreach, organizează seminare și training-uri cu privire la sănătatea sexuală pentru comunitatea LGBT și MSM, prestează servicii de consiliere și testare voluntară HIV pentru bărbaţii gay şi MSM, dezvoltă reţeaua regională de profesioniști din domeniul sănătăţii .

În 2011, a fost distins cu diplomă de onoare "Pentru merite deosebite și implicarea în răspunsul naţional la HIV/SIDA pentru anul 2011" și cu statueta "Panglica Roșie", de către Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, în colaborare cu campania UNAIDS Moldova «Mondiala Anti-SIDA» în Republica Moldova și reţeaua "Y - PEER Moldova» .

veaceslav.mulear@gdm.md

/373/ 22 28 88 61

 • Andrei Verbenco IT Administrator
 • Anastasia Danilova Directoare Executivă
 • Alexei Marcicov Consultant în domeniul politicilor informaționale
 • Angela Frolov Coordonatoare de Program Lobby și Advocacy a Drepturilor LGBT

A intrat în organizaţie în 2002, ca voluntar în timpul desfășurării festivalului anual "Curcubeu peste Nistru". În 2008, a fost admis în rîndurile centrului, în calitate de asistent tehnic. În 2011, în afară de activitatea sa de bază, a devenit implicat în dezvoltarea resurselor web a organizaţiei. Un an mai târziu, a fost transferat pentru poziţia de administrator de sistem al Centrului. Ca parte a activităţii sale, este responsabil de asigurarea funcţionării eficiente a resurselor web a organizaţiei, actualizarea informaţiilor de pe site-ul oficial, întreţinerea calculatoarelor și a reţelelor de calculatoare a centrului.

andrei.verbenco@gdm.md

(022) 99-09-91

Pentru prima data, s-a adresat organizaţiei în 2004, pentru susţinere, după ce a suferit de discriminare pe motive de orientare sexuală. Începând cu anul 2005, este un voluntar activ in programul dedicat activismul femeilor, ca urmare a început să activeze în calitate de coder în revista pentru femeile lesbiene si bisexuale "Tema". În 2007, a ​​fost numită coordonatoarea Programului dedicat activismului feminin. Din aprilie 2010, este directoarea executivă a organizaţiei. Este responsabilă de managementul financiar al Centrului, managementul resurselor umane și controlează activităţile generale a organizaţiei. Reprezintă organizaţia la diverse seminare, conferinţe, în relaţiile cu autorităţile publice, ONG-uri internaţionale și locale .

anastasia.danilova@gdm.md

/373/ 22 28 88 61

Fondator al Centrului de informații GENDERDOC-M, din ziua fondării organizației și până în data de 24 decembrie 2016, când a fost ales, practic unanim, președinte al organizației și redactor- șef al revistei „Зеркало”. O revistă despre situația comunității LGBT din Republica Moldova. Alexei Marcicov nu este doar fondator și sursă de idei pentru organizația neguvernamentală, el lucrează activ la implementarea programelor strategice și a proiectelor în desfășurare ale „GENDERDOC-M”, fiind consultant în domeniul politicilor informaționale. Colaborează cu mass-media din Republica Moldova, coordonează publicarea articlolelor și editarea materialelor de către alte surse de informare (revista „Зеркало”, pagina web GDM.MD) ale centrului de informații. Este organizatorul primului festival-Pride din Republica Moldova. De asemenea coordonează grupul de sprijin pentru gay-ii de vârsta a treia.

alexei.marcicov@gdm.md

/373/ 22 28 88 60

Activează în organizaţie din 2006: a începul să se implice activ în demersul centrului, în calitate de voluntar a programului dedicat activismului femeilor; în 2007, a preluat postul de asistent în programele de lobby și susţinere a drepturilor LGBT; în 2010 a fost promovată în funcţia de coordonatoare a programului de lobby și susţinere a drepturilor persoanelor LGBT. Coordonează activitatea generala a programului, reprezintă interesele organizaţiei la nivel naţional și internaţional, desfășoară consultări iniţiale, cu privire la discriminarea și încălcarea drepturilor omului bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen, redirecţionează beneficiari pentru a obţine consiliere juridică către un avocat profesionist. Coordonează activitatea de informare a organizaţiei și propune o evaluare de expert asupra situaţiei drepturilor omului pentru persoanele LGBT din Republica Moldova .

angela.frolov@gdm.md

(022) 99-09-92

 • Senatului/Comisiei de Cenzori
 • Oleg Butucel Lucrător outreach
 • Sașa Sugac Coordonatorul Grupului de suport pentru persoanele transgender
 • Viorel Cenușa Мanager de oficiu

Puteți contacta și adresa întrebări la următoarea adresaă electronică:

membrilor Senatului GENDERDOC-M board@gdm.md

Președintelui Comisiei de Cenzori: cenzori@gdm.md

 

Olg a făcut cunoștință cu activitatea Centrului de Informații GENDERDOC-M în anul 2008, atunci când a început a avea grijă voluntar de oficiul organizației. Apoi a activat în calitate de asistent tehnic. Iar în anul 2015, în bază de concurs, a afost acceptat printre angajații organizației, în caitate de lucrător outreach.  Misiunea cea mai importantă a lui Oleg este facilitarea unui acces cât mai larg la grupul BSB (bărbații care practică sexul cu bărbați), stabilirea relațiilor de încredere, pentru desfășurarea cât mai eficientă a activităților de prevenire a infecției cu HIV și altor boli sexual transmisibile. Oleg este ofițer în rezervă. Educă un fiu adoptiv.

oleg.butucel@gdm.md

(022) 28-88-61

Sașa și-a început activitatea la Centrul de Informații GENDERDOC-M în 2015 ca voluntar. Ca persoană transgender declarată, el a participat la diferite proiecte media și a facilitat întîlnirile Grupului de suport pentru persoanele transgender și cele neconforme genului. În 2016, a fost angajat în organizație în calitate de Coordonatorul Grupului de suport pentru persoanele transgender și cele neconforme genului în cadrul proiectului „ProTrans: Protejarea persoanelor transgender de violență în Europa de Est”. Sașa facilitează întâlnirile lunare ale grupului, oferind consiliere individuală de la egal la egal, și desfășoară activitatea pentru sensibilizarea opiniei publice privind identitatea și exprimarea de gen.

sasha.sugac@gdm.md

Viorel Cenușa este membrul la Centrul de Informații GENDERDOC-M din 2014. În ianuarie 2014 a fost admis în cadrul organizației, iar la sfârșitul lui 2017, pe baza deciziei comisiei competitive, a fost înscris în personalul Centrului pentru ocuparea postului vacant de manager de oficiu. Viorel întâlnește invitații și beneficiarii Centrului de Informații GENDERDOC-M, răspunde la apelurile telefonice, oferă informații despre programe și despre activitatea biroului în ansamblu; înregistrează beneficiarii care au nevoie de asistență juridică și / sau psihologică, la o întâlnire cu un avocat / psiholog la Centrul de informare. Este responsabil de fondul de bibliotecă și de biblioteca de film, eliberează filme video, cărți și reviste tuturor celor care doresc să lucreze cu acestea în birou sau acasă.

Pentru toate întrebările ce țin de competența lui Viorel Cenușa, îl puteți contacta la urmatoarele numere de telefon:

viorel.cenusa@gdm.md

022 288 863 sau 022 288 861

 • Paula Cerescu coordonatoare de Program Dezvoltarea Comunității LGBT

paula.cerescu@gdm.md

+373 22 288861