Legitimitatea

Centrul de Informaţii GENDERDOC-M este o organizaţie republicană, neguvernamentală, nepolitică, independentă, necomercială, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la asociaţiile publice, Statutul şi alte acte.

Certificat de utilitate publică

Statutul Organizaţiei publice Centrul de Informaţii GENDERDOC-M