11.04.2016
Moldova, Сomunitate

Ședința senatului a avul loc. S-au luat decizii importante.

A avut loc o nouă ședință a Senatului Centrului de informație GENDERDOC-M (GDM). În data de 1 aprilie curent ședința s-a desfășurat în prezența a cinci dintre cei șapte membri ai senatului, directorului executiv, Anastasia Danilova și a Galinei Murzin, aleasă ulterior în calitate de secretar al ședinței.

În ziua respectivă, organul de conducere a organizației societății civile a analizat o agendă din cinci puncte, înclusiv punctul „Diverse”, cu două informații pentru care era nevoie de interpretarea senatului. Spre exemplu la una dintre ședințele anterioare, printre membrii comisiei de audit a fost ales și Oleg Butucel, care ulterior a fost angajat la organizația GDM. Membrii senatului au fost informați despre faptul că Oleg Butucel a depus cererea de demisie din membrii Comisiei de Audit, pentru a nu provoca conflicte de interese. Membrii senatului au aprobat decizia lui Oleg Butucel și și-au exprimat speranța că în lunile rămase până la următoare ședință de evaluare și alegeri, comisia de Audit, fiind incompletă, va face totuși față responsabilităților pe care le are.

Apropo, președintele comisiei de Audit a informat în luna marte președintele Centrului de informație GENDERDOC-M despre planul de lucru al comisiei de Audit pentru anul 2016.

Cât ține principalul punct din ordinea de zi a Senatului, acesta a fost Regulamentul ședințelor Senatului, elaborat de către președintele organizației. În timpul discuțiilor asupra textului regulamentului, au fost făcute peste 10 corectări principiale, care să contribuie la democratizariea organului de conducere. După care documentul a fost aprobat.

Ramintim că secretarul ședinței Senatului a fost aleasă unanim Galina Murzin. Astfel a fost soluționată o altă problemă importantă: privind procesele verbale ale ședințelor Senatului și ale adunărilor generale ale organizației, dar și a monitorizării executării deciziilor luate.

Nu a fost mai puțin important nici următorul punct din ordinea de zi: despre priorotățile organului de conducere pentru anul 2016. Elaborarea acestora a fost începută la ședința precedentă, dar nu a fost dusă la un sfârșit logic. Tot atunci Eduard Mihalaș a primit însărcinarea de a formula o versiune finală a documentului. După discutarea celor mai importante puncte ale documentului, de această dată, prioritățile activității Senatului pentru anul 2016 au fost aprobate în totalitate. Printre acestea se regăsesc: dezvoltarea politicii de achiziții și strategii de advocacy, analiza rezultatelor și evaluarea planului strategic  pentru anii 2014-2016, întâlnirile coordonatorilor de programe cu mebrii Senatului și altele.

Mai este o întrebre care a fost pe ordinea de zi a ședinței Senatului din 1 Aprilie curent. Membrii Senatului au rugat-o pe directoarea executivă Anastasia Danilova să informeze Senatul privind progresele înregistrate în pregătirea următorului Praid. Directoarea a prezentat programul detaliat al Praidului și a povestit despre pregătirea unei campanii informaționale, conceptul căreia a fost elaborat de agenția de comunicare „Fabrica de Imagine”. Informația le-a plăcut membrilor ședinței. Membrii Senatului au apreciat pozitiv lucrul făcut de angajați în organizarea evenimentelor festivalului „Praid-Moldova-2016”.

Următoarea ședință a Senatului va avea loc în data de 1 iulie curent. Despre ordinea de zi locul și timpul desfășurării vă vom informa mai aproape de ședința organului de conducere.

Alexei MARCICOV,

Președintele Centrului de informație GENDERDOC-M

Previous Următorul