Organizaţii LGBT

Fiind una din cele mai mari și mai vechi organizaţii de LGBT din Europa de Est, Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M” este gata să se împartă cu experienţa dobîndită cu tinerele organizaţii de LGBT. În calitate de centru de resurse, noi suntem gata să oferim trening-uri pentru elaborarea documentelor organizaţionale ca: plan strategic, codul de etică al angajatului organizaţiei, politica de voluntariat, orarul personalului șiresponsabilităţile angajaţilor, precum și trening-uri pentru lucrul cu jurnaliștii, poliţiștii, părinţii LGBT și alte segmente ale societăţii.

Dacă organizaţia dvs. are nevoie de un astfel de trening, trimiteţi cererea dvs. la adresa info@gdm.md și vom discuta chestiunile ce ţin de organizare.