30.03.2020
Moldova, Anunț

GDM: Servicii online

Dragi prieteni și prietene! Vă reamintim că Centrul de Informații GENDERDOC-M și-a închis ușile de pe 14 martie până pe 1 aprilie, cu posibilitatea de extindere. Din această cauză, toate evenimentele programate pentru această perioadă au fost anulate.

Aveți grijă de sănătatea voastră și a celor apropiați. #stămacasă

Am pregătit o listă de servicii online pe care continuăm să le oferim chiar și în condiții de carantină (на русском языке смотри ниже):

Consiliere psihologică online.

Oferim serviciul de consiliere psihologică pentru persoanele LGBT+ și familiile acestora în mod gratuit și confidențial. Pentru înscriere, menționați că sunteți beneficiari/re ale Centrului și doriți înscriere la consiliere online.
Contacte: Oxana Gumennaia, psiholog, e-mail: oxana.gumennaia@gdm.md, Facebook: https://www.facebook.com/oxana.gumennaya.5

Consiliere juridică online.

Dacă aţi fost afectaţi de atacuri cu privire la drepturile dumneavoastră pe motiv de orientare sexuală sau identitate de gen, puteţi obţine consiliere juridică gratuită și sprijin de la Centrul de Informaţii GENDERDOC-M.
Contacte: Angela Frolov, coordonatoare de Program Lobby și Advocacy a Drepturilor LGBT, e-mail: angela.frolov@gdm.md, Facebook: https://www.facebook.com/anjelika.frolova.1

Consiliere medicală primară online, inclusiv consiliere despre #PrEP.

În circumstanțele actuale, nu putem distribui mijloace pentru sex protejat și îndemnăm pe toți și toate să fie responsabili/e și să nu-și pună sănătatea în pericol și să practice sex protejat.

Continuăm să informăm beneficiarii/ele cu privire la problemele sexuale și sănătatea reproductivă, precum și, în caz de necesitate, redirecţionăm către specialiști/ste prietenoși/ase LGBT, dispuși/se să vă ofere servicii medicale de calitate.

Consiliere medicală primară online despre sănătatea femeilor lesbiene, bi/pansexuale și bărbaților trans.

Redirecționăm la ginecologi prietenoase/și LBT.
Contacte: Anastasia Cernova, lucrătoare outreach pentru LB și bărbați trans după principiul “de la egal – la egal”, e-mail: anastasia.cernova@gdm.md, Facebook: https://www.facebook.com/aosoth96, VK: https://vk.com/id458098877

Consiliere despre întrebările legate de contactele pentru terapie hormonală (endocrinologie) și psihiatrie (schimbarea actelor de identitate conform identității de gen, redirecționare la consultații juridice).

Contacte: Maxim Cuclev, coordonatorul grupului de suport pentru persoanele trans și neconforme genului, e-mail: maxim.cuclev@gdm.md, Facebook: https://www.facebook.com/officerbuffay, VK: https://vk.com/officerbuffay

Unele grupuri de suport pot activa în formatul unui webinar, ceea ce va fi anunțat în mod special.

La ce grup de suport ați putea să vă înscrieți?
- Grupul de suport pentru părinții persoanelor LGBT
- Grupul de suport pentru persoanele trans și neconforme genului
- Grupul de suport pentru gay seniori
- Grupul de suport pentru adolescenți LGBTQ+ (14-18 ani)

Contacte: dacă dorești să participi într-un grup de suport sau ai întrebări despre activitatea acestuia, contactează coordonatoarea de Program Dezvoltarea Comunității LGBT, Paula Cerescu, pentru o consultare generală sau redirecționare către coordonatorul/coordonatoarea acelui grup: e-mail - paula.cerescu@gdm.md, Facebook - https://www.facebook.com/paula.cerescu, VK - https://vk.com/id144398267

***

Pentru informații despre coronavirus, sunați la linia verde a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică – 0-800-123-00.

ГДМ: Онлайн-услуги

Дорогие друзья и подруги! Напоминаем вам, что двери Центра информации ГЕНДЕРДОК-М закрыты с 14 марта до 1 апреля, с возможностью продления срока. Также, все мероприятия, запланированные на этот период, были отменены.

Берегите своё здоровье и своих близких #сидимдома.

Мы подготовили для вас список онлайн-услуг, которые мы предоставляем даже в условиях карантина:

✅ Психологические онлайн-консультации.

Мы предоставляем психологическую помощь для ЛГБТ+ и их семей бесплатно и конфиденциально. Для записи, уточните, что вы бенифициары/ки Центра и хотите записаться на консультацию онлайн.
Контакты: Оксана Гуменная, психолог, e-mail: oxana.gumennaia@gdm.md, Facebook: https://www.facebook.com/oxana.gumennaya.5

✅ Юридические онлайн-консультации.

Если вы каким-либо образом пострадали от посягательства на ваши права на основании сексуальной ориентации или гендерной идентичности, вы можете получить бесплатную юридическую консультацию и поддержку.
Контакты: Анжелика Фролова, координаторка Программы лоббирования и адвокации прав ЛГБТ, e-mail: angela.frolov@gdm.md, Facebook: https://www.facebook.com/anjelika.frolova.1

✅ Первичное онлайн-консультирование ЛГБТ по вопросам здоровья, в том числе консультирование о PrEP.

В сложившихся обстоятельствах мы не можем распространять средства для безопасного секса, поэтому призываем всех быть ответственными и не подвергать своё здоровье риску, практикуя безопасный секс.

Мы информируем бенефициаров/к о вопросах сексуально-репродуктивного здоровья, а также, по мере необходимости, перенаправляем к специалистам/кам, дружественным ЛГБТ, готовым предоставить вам качественные медицинские услуги.

 Первичное онлайн-консультирование в вопросах здоровья лесбиянок, би/пансексуальных женщин и трансгендерных мужчин.

Также, мы перенаправляем к гинекологам, дружественным к ЛБТ.
Контакты: Анастасия Чернова, аутрич-работница для ЛБТ по принципу равная – равной, e-mail: anastasia.cernova@gdm.md, Facebook: https://www.facebook.com/aosoth96, VK: https://vk.com/id458098877

✅Консультирование в вопросах по контактам для гормональной терапии (эндокринология) и психиатрии (смена документов в соответствии с гендерной идентичностью, перенаправление к юридической консультации).

Контакты: Максим Куклев, координатор группы поддержки транс и гендерно-неконформных людей, e-mail: maxim.cuclev@gdm.md, Facebook: https://www.facebook.com/officerbuffay, VK: https://vk.com/officerbuffay

✅Некоторые группы поддержки возможны в формате вебинаров, об этом будет сообщено отдельно.

В какую группу поддержки вы могли бы записаться?
- Группа поддержки родителей ЛГБТ людей
- Группа поддержки транс и гендерно-неконформных людей
- Группа поддержки пожилых геев
- Группа поддержки подростков ЛГБТК (14-18 лет)

Контакты: если вы хотите участвовать в одной из групп поддержки или у вас есть вопросы про её деятельность, свяжитесь с координаторкой Программы развития сообщества ЛГБТ, Паулой Череску, для общей консультации или перенаправления к координатору/ке интересующей вас группы: e-mail - paula.cerescu@gdm.md, Facebook - https://www.facebook.com/paula.cerescu, VK - https://vk.com/id144398267

---
Для информации о коронавирусе, звоните в зеленую линию Национального агентства общественного здоровья: 0-800-123-00

Previous Următorul