14.12.2021
Moldova, Ofertă

Concurs de angajare a unui auditor independent pentru efectuarea auditului organizației

Organizația neguvernamentală Centrul de Informații GENDERDOC-M este în căutarea unui auditor independent pentru efectuarea unui audit al activității financiare a organizației pentru anul 2021.

Scopul auditului este auditarea situației financiare a organizației și exprimarea opiniei auditorului, în conformitate cu standardele internaționale de audit (ISAs 800/805), despre conformitatea declarațiilor fiscale cu standardele naționale de contabilitate; verificarea îndeplinirii condițiilor stipulate în contractele încheiate cu finanțatorii; conformitatea rapoartelor financiare și descriptive, expediate finanțatorilor, și implementarea politicii de achiziții a organizației.

Cerințe de calificare pentru auditor:

  1. adeverinţă  de înregistrare la Camera Înregistrării de  Stat, licență în domeniul activităţii de audit,adeverinţa de calificare a auditorului;
  2. experiență practică de auditare a organizațiilor non-profit timp de cel puțin 5 ani;
  3. bună reputație profesională;
  4. apartenența la organizațiile/rețelele/asociațiile profesionale care sunt membre ale Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).

Ca urmare a efectuării auditului, auditorul va prezenta:

  • Scrisoare de misiune
  • Scisoare către conducere
  • Raportul de audit

Bugetul organizației pentru anul 2021 constituie 468 000 de Euro. Au fost implementate 14 proiecte cu o mărime diferită a bugetului. Organizația are18 angajați.

Rugăm să fie expediat portofoliul auditorului, în conformitate cu cerințele indicate, și oferta financiara la adresa info@gdm.md până la data de 21 decembrie 2021.

Puteți adresa întrebări suplimentare la numărul de telefon 069546574

Previous Următorul