15.03.2021
Moldova, Ofertă

Concurs de angajare a unui auditor independent pentru efectuarea auditului organizației

Organizația neguvernamentală Centrul de Informații GENDERDOC-M este în căutarea unui auditor independent pentru efectuarea unui audit al activității financiare a organizației pentru anul 2020.

Scopul audituli este auditarea situațiilor financiare ale organizației și exprimarea opiniei auditorului, în conformitate cu standardele internaționale de audit (ISAs 800/805), despre conformitatea declarațiilor fiscale cu standardele naționale de contabilitate; verificarea îndeplinirii condițiilor stipulate în contractele încheiate cu finanțatorii; conformitatea rapoartelor financiare și descriptive expediate finanțatorilor și implementarea politicii de achiziții a organizației.

Cerințe de calificare pentru auditor:
- adeverinţă  de înregistrare la Camera Înregistrării de  Stat, licență în domeniul activităţii de audit,adeverinţa de calificare a auditorului .
- experiență practică de auditare a organizațiilor non-profit timp de cel puțin 5 ani.
- bună reputație profesională.
- apartenența la organizațiile / rețelele / asociațiile profesionale care sunt membre ale Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).

Ca urmare a efectuării auditului, auditorul va prezenta:

  •         Scrisoare de misiune 
  •         Scisoare către conducere 
  •         Raportul de audit

Bugetul organizației pentru anul 2020 constituie 400 000 de Euro. Au fost implementate 10 proiecte cu o mărime diferită a bugetului și 18 angajați .

Rugăm să fie expediat portofoliul auditorului, în conformitate cu cerințele indicate, la adresa info@gdm.md până în data de 24 martie 2021.

Puteți adresa întrebări suplimentare la adresa electronică info@gdm.md

Previous Următorul