06.10.2017
Moldova, Ofertă

CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI LUBRIFIANȚILOR

CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

PENTRU ACHIZIȚIA LUBRIFIANȚILOR PENTRU UZ INTIM PE BAZĂ DE APĂ.

Centrul de Informații „GENDERDOC-M” lansează procedura de achiziție  a lubrifianților pentru uz intim pe bază de apă, pentru realizarea activităților planificate în cadrul proiectului  „Mobilizarea și angajarea BSB și comunității LGBT în răspunsul național HIV”, Contract de Grant Nr. 14666 din 19.01.2017, finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei nr. MDA-H-PAS.

Achiziția este organizată prin intermediul metodei “Shopping” ( Cerere Oferta de Prețuri), conform manualului operațional de procurări al Centrului de Politici și Analize în Sănătate,  procedură specificată în Ghidul Băncii Mondiale.

Caietul de sarcini, formularul ofertei cât şi modelul contractului pot fi accesate la urmatorul link: www.gdm.md

Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 16 octombrie  2017, ora 14.00, ora locală.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:

Persoana de contact: Veaceslav Mulear

Centrul de Informaţii ,,GENDERDOC-M”

Str. Valeriu Cupcea, 72/1, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova

Telefon/Fax: (373 22) 28-88-63, 28-88-61; Fax +373 22/ 280194

E-mail:          veaceslav.mulear@gdm.md

Previous Următorul