29.01.2021
Moldova, Ofertă

CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

1. Centrul de Informații „GENDERDOC-M” lansează procedura de achiziție a șervețelor intime seturilor genicologice si solutie antiseptic (prevenire infectii cu transmitere sexuala), pentru realizarea activităților planificate în cadrul Planului Strategic al Genderdoc-m (GDM) 2018-2021, Contract de Grant „Agreement on core support to GENDERDOC-M” 2018-2020  Nr. „NGO  Core Support  v 1.1 și The Embassy’s contribution  no:11906” din 23.01.2018, finanţat din resursele Amsadei Suedeze în Republica Moldova.

 În acest sens, GENDERDOC-M intenționează să achiziționeze: Oferta aice

LOT1: Șervețele intime – 62.784,00 MDL;
LOT 2: Set genicologic – 5.886,00 MDL
LOT3 : Solutie antiseptica pentru infectii cu transmitere sexuala- 78.480,00 MDL

în strictă conformitate cu specificațiile și cerințele generale de calitate indicate în Caietul de sarcini.

 Fiecare ofertant va depune o singură ofertă de preţ care va include un Lot, două sau toate trei Loturi.

-  Oferta va fi adresată şi trimisă la:

Adresa:           Centrul de Informaţii GENDERDOC-M
Str. Valeriu Cupcea, 72/1, MD-2021 Chişinău, Republica Moldova
E-mail:                        veaceslav.mulear@gdm.md
Telefon/Fax:               (373 22) 28-88-63, 28-88-61; Fax +373 22/ 280194
În atenţia lui Veaceslav Mulear

Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. Centrul de Informatii “GENDERDOC-M” la adresa menţionată la alineatul 2 este 11februarie 2021, 12: 00 ora locală. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către GENDERDOC-M până la data limită menţionată pentru depunere.

Se acceptă oferte prin poștă, E-mail, fax sau aduse direct la GENDERDOC-M.

Previous Următorul