19.04.2019
Moldova, Ofertă

CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

PENTRU ACHIZIȚIA ȘERVEȚELELOR INTIME ȘI SETURILOR GENICOLOGICE.

Centrul de Informații „GENDERDOC-M” lansează procedura de achiziție servetelor intime și seturilor genicologice, pentru realizarea activităților planificate în cadrul Planului Strategic al Genderdoc-m (GDM) 2018-2020, Contract de Grant „Agreement on core support to GENDERDOC-M” 2018-2020  Nr. „NGO  Core Support  v 1.1 si The Embassy’s contribution  no:11906” din 23.01.2018, finanţat din sursele Amsadei Suedeze in Republica Moldova.

Achiziția este organizată prin intermediul metodei “Shopping” (Cerere Oferta de Prețuri), conform manualului operațional de procurări al Centrului de Informații „GENDERDOC-M”,  procedură specificată în Ghidul Băncii Mondiale.

Caietul de sarcini, formularul ofertei cât şi modelul contractului pot fi accesate la urmatorul link: www.gdm.md

Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 26 aprilie   2019, ora 12.00, ora locală.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:

Persoana de contact: Veaceslav Mulear

Centrul de Informaţii ,,GENDERDOC-M”

Str. Valeriu Cupcea, 72/1, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova

Telefon/Fax: (373 22) 28-88-63, 28-88-61; Fax +373 22/ 280194

E-mail:          veaceslav.mulear@gdm.md

 

Previous Următorul