13.02.2015
Moldova, Anunț

Cererea ofertelor de prețuri

Centrul de Informaţii ,,GENDERDOC-M” anunţă lansarea concursului ofertelor de preţuri pentru prestarea serviciilor de chirie sala pentru data de  08-09.03.2015. Achiziţia serviciilor (arenda salii) se va desfăşura în cadrul proiectului „Mobilizarea și angajarea BSB și comunității LGBT în răspunsul național HIV”, Contract de Grant Nr. 14332 din 17.01.2015, finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei nr. MDA-H-PAS.

Cerinţele faţă de serviciile solicitate şi condiţiile de participare la concurs pot fi găsite în Cererea de ofertă precum şi Anexa 1 (termeni si condiţii  generale de livrare) care pot fi accesate AICI.

Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 23 Februarie 2015, ora 14.00.

Persoana de contact: Veaceslav Mulear
Centrul de Informaţii ,,GENDERDOC-M”
Str. Valeriu Cupcea, 72/1, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: (373 22) 28-88-63, 28-88-61; Fax +373 22/ 280194
E-mail: veaceslav.mulear@gdm.md

Previous Următorul