29.01.2021
Moldova, Ofertă

Cererea de Ofertă de Preț - prestarea serviciilor de Testare de laborator

Centrul de Informații „GENDERDOC-M” în cadrul proiectului „Prevenirea combinata HIV in rindul LGBT+ ca raspuns national HIV”, Contract de finanțare  Nr. CF/UCIMP-GD/2021/03 din 19.01.2021, finanţat  în cadrul grantului «Fortificarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității SIDA în Republica Moldova 2021-2023» (Grant: MDA-C-PCIMU) din resursele financiare ale Fondului Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei. 
 
   “GENDERDOC-M” vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru serviciile de TESTARE LABORATOR dupa cum urmeaza:
 
Lot 1
 1 Prelevarea probei si Diagnosticul PCR  - N. gonorrhoeae 300
2 Prelevarea probei si Diagnosticul PCR - C. trachomatis 300
3 Prelevarea probei si Diagnosticul PCR_ M. hominis 300
4 Prelevarea probei si Diagnosticul PCR_U. urealyticum 300
 
Achiziția este organizată prin intermediul metodei “Shopping” (Cerere Oferta de Prețuri), conform manualului operațional de procurări al Centrului de Informații „GENDERDOC-M”,  procedură specificată în Ghidul Băncii Mondiale.
Termenii și Condițiile de de executare atașați sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați si pot fi accesati la rumatorul link:  www.gdm.md 
 
Persoana de contact: Veaceslav Mulear
Centrul de Informaţii ,,GENDERDOC-M”
Str. Valeriu Cupcea, 72/1, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: (373 22) 28-88-63, 28-88-61; Fax +373 22/ 280194

 

Previous Următorul