16.02.2016
Moldova, Stiri

A avut loc prima ședință din acest an a Senatului

Prima ședință din acest an a Senatului Centrului de Informație GENDERDOC-M a avut loc în data de 5 februarie. De data aceasta senatul a fost în plina componență, inclusiv trei  membri ai senatului aleși repetat.

În agenda zilei au fost incluse 5 teme de discuție:

  1. Prezentarea noilor mebri ai senatului.
  2. Discutarea rezultatelor activității Adunării Generale a Membrilor organizației GENDERDOC-M
  3. Prezentarea și aprobarea planului anual de activități al organizației pentru anul 2016.
  4. Aprobarea personalului organizației pentru anul 2016.
  5. Discutarea priorităților și a planului de activități al Senatului pentru anul 2016.

După ce au făcut cunoștință, membrii Senatului au discutat rezultatele activităților Adunării Genrale a membrilor organizației GENDERDOC-M. În principiu, activitățile adunării au fost apobate de către membrii senatului, indiferent de starea de nervozitate care a apărut pe alocuri și  tărăgănarea discuțiilor asupra unor aspecte. Membrii senatului i-au propus președintelui Senatului să prezinte la următoarea ședință proiecte de regulament privind desfășurarea ședinței și activitatea bordului.

Ulterior directorul executiv al Centrului de Informație Genderdoc-M , Anastasia Danilova, a prezentat planul anual de activități al organizației pentru anul 2016. După discutarea aprinsă a structurii planului de activități, a fost luată decizia să se facă câteva corectări ale planului, în conformitate cu ideile principalele ale planului strategic, iar versiunea editată să fie prezentată în săptămâna următoare mebrilor Senatului. În linii mari, planul anual de activități al organizației pentru anul 2016 a fost aprobat de majoritatea membrilor, cu un singur vot împotrivă. 

Directorul Centrului de Informație GENDERDOC-M, Anastasia Danilova, a prezentat în fața senatului și informații privind personalul organizației. Personalul a fost aprobat unanim, în număr de 13 posturi de muncă. Senatul a mai aprobat menținerea orarului de muncă, care constituie 40 de ore în cinci zile lucrătoare pe săptămână.

Cât ține de prioritățile și planul de acțiuni al Senatului pentru anul 2016, a fost luată decizia să fie discutat la următoarea ședință a bordului.

Alexei Marcicov,

Președintele Senatului

Previous Următorul