Atelierul „Perspective nehetero(normative)”

Traineri: Eleonora Fors Szuba și Emma Friberg (Suedia)

10 octombrie 2015, 14:00-17:30

Centrul de Informații „GENDERDOC-M”, str. Valeriu Cupcea 72/1, Chișinău

Centrul de Informații „GENDERDOC-M”, The Unstraight Museum și Muzeul Östergötlands (Suedia) vă invită să participați la atelierul „Perspective nehetero(normative)” care va avea loc sâmbătă, 10 octombrie, la sediul Centrului GENDERDOC-M (str. Valeriu Cupcea 72/1, Chișinău).

„Perspective nehetero(normative)” este un proiect de cooperare extinsă între câteva muzee și comunitățile LGBTQI locale cât în Suedia, atât și în străinătate, cu scopul de a arăta cum expozițiile cu perspectivă neheteronormativă pot fi aranjate. Muzeele din Suedia, care fac parte în acest proiect, sunt Muzeul Istoriei Culturii din Göteborg; Muzeul Muncii din Norrköping; Muzeul Istoriei Suedeze din Stockholm; și Muzeul Östergötlands / Muzeul de Calculatoare din Linköping. Motivul, care stă în spatele acestui proiect, constă în faptul că în lume există perspectiva neheteronormativă vizavi de orice! Pe lângă colectarea poveștilor neheteronormative din toată lumea, care ulterior sunt adăugate la baza de date a The Unstraight Museum, o parte importantă a acestui proiect este de a lua în considerație specificul fiecărui muzeu-partener pentru ca acesta să dezvolte, producă și realizeze expozițiile în cadrul propriei instituții împreună cu o platformă educativă.  

„Perspectivele nehetero(normative) din Moldova”

Partea proiectului „Perspective nehetero(normative)”, care vizează Republica Moldova, are ca partener Muzeul de Calculatoare. Scopul principal al acestui proiect este de a crea o înțelegere a drepturilor omului și a dreptului fiecărui individ de a fi reprezentat în istoria comună. Scopul nostru este de a consolida legăturile între lucrătorii muzeelor, organizațiile neguvernamentale, care lucrează cu persoanele LGBTQI* și învățământul din Republica Moldova, și de a oferi o perspectivă neheteronormativă internațională asupra situației existente.

Atelierul urmărește scopul de a aborda identitățile LGBTQI și scrierea istoriei ca metodă de democratizare îndreptată spre crearea înțelegerii drepturilor omului și a dreptului fiecărui individ de a fi reprezentat în istoria comună.

Participare

Participarea este gratuită. Participanții ideali ar fi lucrători de artă, studenți la arte, lucrători ai muzeelor, activiști civici, profesori, educatori, lucrători de tineret, persoane LGBTQI și toți cei interesați de subiectul dat.

Limba de lucru este engleză. Interpretarea în română sau rusă va fi asigurată la necesitate.  

Atelierul se va petrece în cadrul Zilelor Coming Out 2015 organizate de Centrul de Informații „GENDERDOC-M”. Pentru întrebări, persoana de contact este Artiom Zavadovschi, Coordonatorul Programului Dezvoltarea Comunității LGBT la Centrul GENDERDOC-M, prin email artiom.zavadovschi@gdm.md sau la telefon 022 28 88 61.

*LGBTQI – lesbiene, gay, bisexuali, transgenderi, queer și persoane intersex.

Evenimentul are loc în cadrul Zilelor Coming Out 2015.

Agenda atelierului

Atelierul este condus de Eleonora Fors Szuba, Manager de proiecte la The Unstraight Museum, și Emma Friberg, Pedagog, Muzeul Östergötlands din Linköping (Suedia)

Locație: GENDERDOC-M Information Centre, 72/1 Valeriu Cupcea Street, Chișinău

14:00 – 14:45

The Unstraight Museum și proiectul colaborativ „Perspective nehetoro(normative)”.

14:45 – 15:00

Pauză de cafea

15:00 – 15:45

Atelierul de portrete. Creând protretele unul altuia și cele proprii, dorim să creăm un spațiu sigur unde am putea discuta identitățile LGBTQI, rolurile și prejudicățile existente.

15:45 – 16:00

Pauză de cafea

16:00 – 17:00

Atelierul de crearea scurtmetrajului. Împreună vom produce un scurtmetraj inspirat de rezultatele atelierului precedent, istoriile personale și experiențe.

17:00 – 17:30

Încheiere

10.10.2015 - 15:00
Calendarul evenimentelor