22.09.2015
Moldova, Politică

APEL: Stop Valeriu Ghilețchi!

Către Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii

Ambasada SUA în Republica Moldova

 

APEL

 

Stimați domni, stimate doamne,

Recent Comisia parlamentară pentru politică externă și integrare europeană a aprobat lista candidaţilor pentru funcțiile de ambasadori ai Republicii Moldova, unul din aceştia fiind dl Valeriu Ghilețchi, membru al Parlamentului Republicii Moldova pe listele PLDM.

În activitatea sa de politician dl Valeriu Ghilețchi s-a remarcat printr-un şir de declaraţii şi acţiuni orientate împotriva drepturilor omului în Republica Moldova, în primul rând împotriva drepturilor egale ale lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor, persoanelor transgen și împotriva drepturilor reproductive ale femeilor din Republica Moldova.

Astfel în perioada 2010 –  2012, deputatul Valeriu Ghilețchi s-a opus vehement proiectului de lege anti-discriminare fiindcă acesta conținea sintagma „orientare sexuală” ca criteriu protejat de discriminare. În 2012, dl Ghilețchi s-a abținut de la aprobarea Legii nr. 121 cu privire la asigurarea egalității, care garantează protecția cetățenilor Republicii Moldova împotriva discriminării, inclusiv a persoanelor homosexuale și bisexuale. Valeriu Ghilețchi și-a motivat decizia de a nu o vota facând apel la considerente morale și convingeri personale. Acesta a declarat următoarele: „În urma consultărilor și modificărilor operate la acest proiect de lege, trebuie să recunoaștem că el a fost îmbunătățit substanțial. Însă, două motive m-au determinat să nu votez această lege. Primul motiv este de ordin moral. Este o convingere a mea personală că orientarea sexuală şi această abordare a ideologiei care stă în spatele mișcării homosexuale este una greșită din punct de vedere moral. Cred că mai devreme sau mai târziu, civilizațiile occidentale vor recunoaşte că este o eroare politică această abordare. Se va demonstra cu timpul că această abordare nu a fost una justificată. Aşa cum menţionam, sintagma „orientare sexuală” se referă doar la angajarea în câmpul muncii, totuși există o teamă și o îngrijorare că în spatele ei este o agendă pe care încearcă să o realizeze aici în Republica Moldova cei care susţin mişcarea de orientare sexuală netradiţională”.

Dl Ghileţchi este coautor (împreună cu dnii Sergiu Sîrbu, Ghenadie Ciobanu) a Legii no 117/2013, care incriminează Difuzarea informaţiei publice şi/sau săvârşirea unor fapte îndreptate spre propagarea prostituţiei, pedofiliei, pornografiei sau a unor alte relaţii decât cele legate de căsnicie şi familie în conformitate cu Constituţia şi Codul Familiei. Nefiind supusă unei dezbateri publice şi cu lipsa unei transparenţe decizionale, aceasta a fost adoptată pe ascunse. Acea lege era să încalce, în mod serios, drepturile la libertatea de exprimare şi la libertatea întrunirilor ale celor care în public egalează relaţiile şi familiile persoanelor de acelaşi sex cu cele ale persoanelor de sex opus. Promovată de Valeriu Ghilețchi, această prevedere implicit interzicea aşa-zisă „propaganda homosexualității”, pe tipul legislației homofobe din Federația Rusă. Spre fericire, această prevedere a fost abrogată la insitenţa organizaţiilor pentru protecţia drepturilor omului.

De asemenea, în 2013, la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Valeriu Ghilețchi a încercat să promoveze adoptarea unor amendamente la rezoluția 1945 (2013) „Oprirea sterilizării forțate și a castrărilor” care ar fi lezat dreptul persoanelor transgen la integritatea fizică prin acceptarea sterilizării forțate ca cerință pentru procesul de recunoașterei juridice a identității de gen.

În 2015, la APCE Valeriu Ghilețchi a respins rezoluția privind discriminarea persoanelor transgen făcând următoarea declarație: „Amintesc membrilor (APCE) că homosexualitatea a fost, de asemenea, clasificată ca boală. S-a pus însă capăt acestui lucru prin voință politică, nu prin descoperire științifică. Așadar, homosexualitatea a încetat să fie tratată ca boală, nu pentru că așa a decis comunitatea științifico-medicală, ci pentru că așa au vrut unii politicieni.

În plus, în 2012, Valeriu Ghilețchi, împreună cu alți deputați din fracțiunea PLDM, a promovat proiectul de lege privind întreruperea sarcinii care ar fi lezat grav drepturile reproductive ale femeilor.

Toate acestea sunt doar câteva exemple care atestă faptul că dl Valeriu Ghilețchi nu respectă egalitatea în drepturi a tuturor persoanelor și refuză să admită existența diversității umane, iar principiile de nediscriminare și drepturile omului îi sunt străine. Mai mult, acesta întreprinde măsuri active și constante pentru a limita anumite grupuri de cetățeni ai RM în drepturi și libertăți fundamentale, consfințite în Constituția RM și tratatele internaționale semnate și ratificate de RM.

Considerăm că aderenţa principială la valorile nondiscriminării este un criteriu fundamental pentru ocuparea funcţiei de ambasador al Republicii Moldova, iar cele expuse mai sus demonstrează clar că dl Ghileţchi nu corespunde acestui criteriu.

Ținând cont de cele menționate, facem apel către Dvs. cu solicitarea de a refuza candidatura dlui Valeriu Ghilețchi în procesul de acreditare pentru funcția de Ambasador al RM în SUA.

Semnatarii Apelului:

 1. Centrul de Informații GENDERDOC-M
 2. Dionis Cenușa, analist politic, activist pentru drepturile omului
 3. Victoria Apostol, activistă pentru drepturile femeilor/omului
 4. Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului
 5. Grupul de Inițiative Feministe din Moldova
 6. Institutul de Politici Publice
 7. Cristian Ciobanu, Centru Parteneriat pentru Dezvoltare.
 8. Olga Bitca, Coordonator de proiecte CreDO
 9. Rodica Cmendant, Centrul de Instruire in Domeniul Sanatatii Reproductive
 10. Olga Nicolenco, expertă în domeniul gender
 11. Polina Ceastuhina, activită și absolventă Global UGRAD
Previous Următorul