Aderare

Pentru ca să aderați la Adunarea Generală a AO GENDERDOC-M în calitate de membru, trebuie să:

  1. Luați cunoștință cu Statutul Organizației
  2. Descărcați fișierele de mai jos
  3. Obținețire recomandarea a cel puțin de la doi membri ai organizației (semnături în cerere)
  4. Depuneți Cererea la sediul GENDERDOC-M sau la ședința Adunării Generale a AO GENDERDOC-M

Membru al organizației devine persoana care a acumulat peste 50% din voturile tuturor membrilor prezenți la ședință.

Cererea