GENDERDOC-M

Cererea de Ofertă de Preț — Servicii hoteliere

Cererea de Ofertă de Preț — Servicii hoteliere

În cadrul contractului de finanțare Nr. CFS/H-GDM/2024/03 din 02.01.2024, încheiat între Asociaţia Obştească „GENDERDOC-M” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, din cadrul Programului „Fortificarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității SIDA în Republica Moldova 2024-2026”, finanțat de către Fondul Global, precum și în cadrul altor proiecte, Asociaţia Obştească „GENDERDOC-M” intenționează să organizeze un seminar în perioada 25-27.07.2024 în mun. Chișinău sau la distanța de cel mult 100 km.

În acest scop Asociaţia Obştească „GENDERDOC-M”, invită companiile specializate în prestarea serviciilor hoteliere în raza municipiului Chișinău , să expedieze oferta de preţ, pentru următoarele:

Chiria sălii de ședințe cu mobilier (scaunele și mesele) mobil, pentru min 20 pers.– max 30 pers. dotată cu proiector, ecran, laptop, boxe, flipchart, conexiune la internet prin wi-fi;

Cazarea pentru min 19 pers. – max 25 pers. Prețul cazării trebuie să includă și prețul micului dejun. Odăile trebuie să fie dotate cu WC, cabină de duș (apă caldă), aer condiționat, conexiune la internet wi-fi;

Alimentare cu meniu variat:
– mic dejun (inclus în prețul cazării);
– prînz;
– cină;
– pauze de cafea;
– apă potabilă (ambalat 0,5l) în sală de ședințe.

Oferta dumneavoastră, conform specificațiilor din anexa №.1 la prezenta Cerere, va fi adresată şi expediată la adresele: [email protected] și [email protected]. Anexa Nr.1 o puteți descărca aici

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile/elementele din cadrul prezentei cereri și trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, copie extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), alte materiale, informații, prospecte, recomandări etc., ce atesta corespunderea prestatorului de a oferi serviciile în cauză.

Furnizorul se obliga de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsite și trebuie citite pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 8 iulie 2024, ora locala 15:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „GENDERDOC-M” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele intarziate vor fi respinse.

 

PREȚUL:
(i). PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota Zero TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI:
Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa №.1 vor fi evaluate prin compararea prețului total al ofertei pentru serviciile propuse.
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.
Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 2 de mai sus. A.O. „GENDERDOC-M” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pentru perioada anului 2024, pînă la 31 decembrie 2024, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Serghei Craveti – Asistent Coordonatorilor de Programe A.O. „GENDERDOC-M”.
GSM: 069938400

Close Menu