GENDERDOC-M

„Vreau să am dreptul să spun DA” sau de ce avem nevoie de căsătorii?

„Vreau să am dreptul să spun DA” sau de ce avem nevoie de căsătorii?

A te căsători nu este doar o decizie romantică, ci una care îți asigură drepturi importante în viața de cuplu. Acesta a fost unul dintre mesajele importate alte discuției desfășurate în cadrul conferinței „Vreau dreptul de a spune DA”, organizată în cadrul „Moldova Pride”.

Avocata Doina-Ioana Străisteanu, una dintre facilitatoarele discuției a explicat, în termeni juridici, despre avantajele înregistrării legale a unei căsătorii. Potrivit ei, înregistrarea căsătoriei aduce mai multe facilități soților.

Unul dintre avantajele despre care a vorbit experta este prezumția proprietății comune în devălmășie: „Indiferent cine dintre soți procură un bun, indiferent de valoarea acestuia, imediat devine comună devălmășie. În acest sens, avocata a menționat cazurile în care soțul sau soția vrea să rezilieze individual contractul de chirie a spațiului comun de locuit, sau să să-și alunge soțul, soția din casă, să-o/l lase în stradă, în cazul unor conflicte. Datorită acestei prezumții, lucrează o regulă importantă: „Soțul nu va putea rezilia un contract de închiriere a spațiului locativ. Concubinul și concubina nu are o asemenea protecție. Doar căsătoria protejează în asemenea situații”, a explicat Străisteanu.

În același timp, persoanele care locuiesc în concubinaj, chiar dacă au împărțit legal casa în care locuiesc, nu își vor putea lăsa reciproc, drept testament, bunurile pe care le dețin. Donația nu poate fi folosită ca tranzacție între persoane străine. Opțiunea este posibilă doar pentru persoanele care sunt rude sau sunt căsătorite. Prin urmare, chiar dacă intenția persoanei poate fi să lase drept testament bunurile partenerului de viață, acestea ar putea fi luate prin judecată de rudele de sânge ale persoanei necăsătorite.

În cazul persoanelor căsătorite anumite drepturi îți revin automat, iar în concubinaj este foarte multă muncă pentru a-ți demonstra dreptul asupra acestor bunuri comune. Și nu este exclus că se pot pronunța sentințe în defavoarea ta. În cazul decesului soțului/soției, cel supraviețuitor automat are celelalte 50% din toată masa succesorală. Jumătate deja le aparține, pentru că bunurile sunt comune.

Un alt avantaj al cuplurilor căsătorite este prezumția autorității părintești, care se confirmă prin actele de stare civilă. Aceste două persoane, care se scriu în certificatul de naștere al copilului, au autoritatea părintească. Doar ei doi sunt reprezentanți legali. Ei nu au nevoie de împuterniciri speciale: „Devin tot mai dese situațiile când anumite rude iau copii și refuză să-i întoarcă părinților. Doar părintele, persoana indicată în certificatul de naștere al copilului obține dreptul de a cere înapoierea copilului. Niciodată concubinul mamei.”

De asemenea soțul/ soția poate pretinde la o pensie de întreținere, după desfacerea căsătoriei, dacă pe durata căsătoriei, sau în scurt timp după divorț, devine inaptă de muncă, sau dacă îngrijește copilul comun de până la 3 ani, sau un copil cu dizabilități până la 18 ani.

Când vorbim despre indemnizații, la fel sunt legate de acest statut de soț/soție. Dacă femeia este căsătorită, dar nu lucrează în câmpul muncii, ea poate pretinde la această indemnizație din salariul soțului. Și îndemnizația în cazul decesului soțului, este posibilă doar pentru persoanele căsătorite. Bani care ți se oferă în legătură cu faptul că ai pierdut întreținătorul.

Căsătoria îți oferă dreptul să pretinzi și la cetățenia soțului sau soției. Acest drept nu este valabil dacă aduci dovezi despre concubinaj. Iar procedura de obținere a cetățeniei este mult mai anevoioasă în acest caz. Respectiv devine aproape imposibil pentru două persoane din țări diferite să locuiască împreună pe o durată lungă de timp, dacă nu sunt căsătorite.

Un avantaj al persoanei căsătorite, în caz de urgență medicală, este că acest statut îi oferă puterea de decizie asupra intervențiilor medicale pe care le va suporta pacientul, inclusiv, dacă e în comă, să semneze documentul de încetare a oricărei intervenții medicale pentru menținerea vitalității biologice. Un concubin/concubină nu este admis să ia decizi medicale sau chiar să viziteze pacientul grav bolnav internat în spital. „Acest drept nu poate fi obținut nici notarial, nici prin declarație proprie. Mai mult, concubinul, partenerul, iubitul nu vor putea hotărî ce se întîmplă cu corpu tău după deces. Dacă nu sunteți căsătoriți va decide statul. Dacă nimeni dintre rude nu caută persoanele decedate, ele vor fi înhumate din contul statului. Chiar dacă se adresează oficial persoana iubită, care insistă să i se dea lui această responsabilitate de a înhuma corpul, a face ritualurile necesare, nu va avea posibilitatea. Statul va avea prioritate”, a explicat avocata. 

Prin urmare se poate vedea care sunt drepturile de care sunt private, la moment, familiile LGBT din cauza imposibilității de a-și înregistra relațiile.

Patru cupluri din Republica Moldova sunt în proces de judecată împotriva Agenției Servicii publice. Agenția a refuzat cererile de înregistrare a căsătoriei cuplurilor LGBT, pe motiv că înregistrarea căsătoriei între persoanele de același sex contavine constituție și codului familie, potrivit cărora familia se formează din căsătoria între un bărbat și o femei, iar cuplul de același sex este o condiție de nulitate a căsătoriei. Adică i se anulează toate drepturile pe care le are, în mod normal, o familie.

Litigarea strategică va oferi, fără îndoială, cuplurilor de același sex dreptul la recunoașterea legală a relațiilor LGBT, spune Străisteanu: „Procedural, judecătorul va admite cererea, va obliga Agenția servicii publice să înregistreze relația, apoi Agenția Servicii publice va veni la Guvern și va cere încă un cadru normativ, care lipsește în instrumentariul lor la moment și împiedică executarea acestei hotărâri. Dacă Judecătorul respinge cererea, pe motiv că nu există legislație, când jurisprudența Curții Europene este obligatorie și prevalează, chiar și asupra constituției RM, ar însemna, de fapt, să ne refuze orice protecție și meargă în contradicție cu Jurisprudența Curții Europene. Nu-mi imaginez ca un magistrat, astăzi, să-și permită un asemenea moft. Am de gând să-i explic că asta este unica ieșire: admiterea și obligarea Agenției Servicii publice. Ulterior Parlamentul și Guvernul vor fi puse în fața faptului.

Noul proiect de lege trebuie să fie scris de Guvern: Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și protecției sociale. Ei sunt cei care au competențe de a introduce modificări în codul familiei, în legislația protecției sociale, a declarat Străisteanu”.

Participanții la discuție, inclusiv persoane din comunitatea LGBT, au accentuat că pentru ei nu este principial ca înregistrarea oficială a relațiilor lor să fie numită „căsători”e, poate fi numită „parteneriat”, atâta timp cât se va bucura de același set de drepturi pe care le are un cuplu heterosexual căsătorit.

Potrivit Doinei-Ioana Străisteanu, de un proiect de lege privind parteneriatele civile, după cum arată practica țărilor Europene, beneficiază mai ales cuplurile heterosexuale. Nu doar pentru că numeric sunt mai mulți, dar și pentru că generațiile care vin consideră că este mai ușor să ieși dintr-un contract de parteneriat civil, decât să treci printr-un divorț. Într-un parteneriat civil, o persoană are un control mult mai mare asupra situației: „În acel contract civil poți indica și numele de familie pe care îi iei sau nu, proprietățile, bunurile, banii, copii, moștenirea. Sunt multe lucruri pe care le puteți decide împreună cu partenerul, nu-i permiți statului să decidă, prin lege, drepturile și obligațiile tale în cuplu, a explicat Străisteanu.

Înregistrarea legală a relațiilor între persoane de același sex în Republica Moldova a obținut o șansă reală după decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) în cazul Fedotova vs. Rusia, și Buhuceanu și Ciobotaru și alte 20 de familii împotriva României, prin care Consiliul Europei a obligat toate țările membre a Consiliului Europei să voteze legi, care ar da drepturi egale cuplurilor homosexuale. Pentru că Moldova este parte a Consiliului Europei, orice decizie CEDO sau document al Consiliului Europei are prioritate în fața legislației RM.

Evenimentul a fost organizat în cadrul celei de-a XXII-a ediție a festival „Moldova Pride”. Festivalul se desfășoară, în acest an, în perioada 12-18 iunie și va culmina cu Marșul Pride, care va începe duminică la intersecția străzilor București și Ismail. Paralel demarează campania socială: „De bună voie și nesilit de nimeni”, care sensibilizează opinia publică privind dreptul persoanelor LGBT la libertatea de a încheia uniuni cu persoanele iubite.

Doina IPATII

Foto: Olia T.

Close Menu