GENDERDOC-M

"GENDERDOC"

Our history

The GENDERDOC-M Information Center is a member of the Non-Discrimination Coalition Council, the National HIV / AIDS and Tuberculosis Coordination Council, the National Youth Council of Moldova, the ILGA-Europe Association (European Section of the International Lesbian Association, gay- , bisexuals, transgender and intersex people), of the IGLYO (International Organization of Lesbian, Gay, Bisexual, Tarnsgender, and Queer Youth and Students).
The activity of the Center has been widely recognized both in the Republic of Moldova (Ministry of Health, Ministry of Justice, Ministry of Internal Affairs, Center for Human Rights, Parliamentary Commission for Human Rights, etc.) and at European level (Council of Europe, European Parliament, UN representation and OSCE in the Republic of Moldova, etc.). The “GENDERDOC-M” Information Center was recognized by the Ministry of Justice as a public utility organization, for which it was awarded a certificate confirming the important role of the Center in social assistance at the national level.

In 2012, the Center was awarded the prize of the UN Representation in the Republic of Moldova “for its work in combating discrimination, by resolving disputes, pleadings and information activities.” The explanatory memorandum notes that the organization “is the only one in Moldova that defends the interests and rights of LGBT groups both nationally and internationally.”

Experts have called the Information Center “a national spokesperson, a regional leader” in protecting the rights of lesbians, gays, bisexuals and transgender people and, in general, in combating discrimination in a broader sense.
The “GENDERDOC-M” center is a democratic organization, based on membership.

Mission

Crearea unui mediu legislativ, juridic și social în societate pentru lesbiene, gay, bisexuali și transgenderi, prin dezvoltarea comunității LGBT, prin informarea, promovarea drepturilor, acordarea serviciilor și extinderea capacităților organizaționale.

Vision

Externă: O societate deschisă către diversitate, în care lesbienele, gay-ii, bisexualii și transgenderii constituie o parte vizibilă, care se bucură de drepturi egale.
Internă: Organizație pentru drepturile omului, cu autoritate, care promovează interesele LGBT și acoperă necesitățile specifice ale lor.

We express our belief that:

  • Nimeni nu are dreptul să discrimineze și să umilească o persoană în dependență de orientarea sa sexuală sau identitatea gender.
  • Nimeni nu are dreptul să discrimineze și să umilească o persoană în dependență de orientarea sa sexuală sau identitatea gender.
  • Orice persoană are dreptul de a avea acces la informații exacte cu privire la toate aspectele legate de orientarea sexuală și identitatea gender.
  • Orice persoană are dreptul de a avea acces la informații exacte cu privire la toate aspectele legate de orientarea sexuală și identitatea gender.
Close Menu