Counselling

Counselling

The Information Centre “GENDERDOC-M” offers psychological counselling for LGBT people and their families at no charge and confidentially.

Who can benefit from psychological counselling service?

Counselling service offered by GENDERDOC-M Center is designed for LGBT people

(lesbian, gay, bisexual, transgender, etc.), those who have doubts about their sexual orientation, gender or expression identity, family and friends of LGBT people, as well as same-sex couples.

Within the sessions, could be approached such topics as: coming out, couple relationships, family relationships, discrimination and homophobia, biphobia or transphobia, depression, anxiety, and any other topic of interest for the client (whether is related or not to the issue LGBT +). Psychological counselling may also constitute a support for the process of transition related to transgender people.

You can choose from:

- Individual psychological counselling

- psychological counselling for famillies

- psychological counselling for couples

How to register?

Registration can be done as following:

- call 022 28 88 61 or 022 28 88 63

- or e-mail, sending a message to oxana.gumennaia@gdm.md

Contact person: Psihologist Oxana Gumennaia or Office Manager Viorel Cenusa

Methods of counselling

Psychological counselling takes place in the cabinet of psychological counselling that can be found at GENDERDOC-M Center headquarter or by Skype. The counselling service is free and confidential.

Psychological Service schedule of Information Centre “GENDERDOC-M”:

(022) 288 -861   or  (022) 288 -863

  • Oxana Gumennaia Psiholog

Oxana este psiholog, dar și maior de justiție. Mai mult de 11 ani a lucrat în penitenciar: întâi în calitate de paramedic, apoi ca psiholog și șefă al Departamentului Psihologie și Asistență Socială. A mai lucrat ca psiholog într-un azil de bătrâni și persoane cu dizabilități; a acordat consiliere elevilor, părinților și profesorilor în cadrul Liceului Teoretic „Petru Movilă”. Cu alte cuvinte, Oxana Gumennaia este unul din cei mai buni psihologi din Republica Moldova, cu experiență de peste 13 ani de acordare a consileirii psihologice și psihoterapeutice persoanelor de diferite vârste și statuturile sociale. Nu întâmplător, din martie 2013, este membră a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, fiind aleasă apoi și ca președinta acestuia. În calitate de psiholog la Centrul de Informații „GENDERDOC-M”, Oxana acordă benificarilor consiliere în depășirea situațiilor de criză în legătură cu orientarea sexuală, identitatea de gen și exprimarea de gen.        

oxana.gumennaia@gdm.md

/373/ 22 28 88 61, /373/ 22 28 88 63