05.02.2014
Moldova, Societate

Lecţii pentru prevenirea hărţuirii

În ţară au avut loc lecţii pentru prevenirea hărţuirii. S-a dovedit că, să predai și să înveţi ce este toleranţa, trebuie de pe băncile școlii.

Potrivit diverselor estimări, pînă la 48% din elevi devin victimele unui fenomen cunoscut în America, ca intimidare, în Europa, ca mobbing (engl. to mob: „a ataca”), iar în Rusia, ca hărţuire. Fiindcă cauzele agresiune pot fi foarte diferite, treningurile pentru prevenirea hărţuirii sunt efectuate în instituţiile de învăţămînt, de obicei de către organizaţiile neguvernamentale în domeniul drepturile omului. Angajaţii Centrului de Informaţii „GENDERDOC-M” la fel au participat în campania mondială pentru prevenirea hărţuirii în școli.

Datorită proiectului susţinut de către Open Society Foundation, și cu ajutorul partenerilor noștri de la Amnesty International Moldova, din septembrie pînă în decembrie, lucrătorii GENDERDOC-M au efectuat o serie de lecţii în 13 localităţi din ţară. Mai mult de 400 de participanţi și 30 de pedagogi din 5 cele mai mari orașe (Chișinău, Bălţi, Ungheni, Orhei, Sîngerei) și 8 sate (Sărătenii Vechi și Bănești, raionul Telenești; Balatina, raionul Glodeni; Izbiște, raionul Criuleni; Păpăuţi, raionul Rezina; Zaim, raionul Căușeni; Brăila și Băcioi, mun. Chișinău) au primit informaţii cu privire  la motivele pentru care elevii pot deveni victime ale hărţuirii, iar într-o situaţie de joc au încercat să înţeleagă cum e să fii un proscris.

Unul din trainerii și organizatorii proiectului, coordonatoarea programului Lobby și Advocacy, Angelica Frolov, a menţionat, că scopul lecţiilor a fost de a spune și arăta elevilor cît de greu le este să trăiască colegilor lor, care sunt umiliţi și excluși din societatea majoritară. Pentru acesta, a fost folosit jocul „Nimerește în cerc”, cînd unui voluntar i se propunea să se strecoare în inelul care era ţinut în mîinile copiilor, care apărau graniţele „grupului” lor. În acest fel, nu se discutau cauzele sau motivele expulzării persoanei din cercul general, ci doar i se oferea să intre în el.

În ciuda faptului că elevii de fapt se jucau, dorinţa lor pe de o parte de a intra, și pe de altă parte de nu lăsa pe cineva în cerc, se exprima prin tentative foarte îndrăzneţe, uneori căpătînd un caracter violent, imediat suprimat de organizatori.

Pe perioada unei lecţii, prin „tortura” de a fi excluși, treceau nu una, ci două, trei, cinci persoane din aceeași clasă. Și de fiecare dată, adolescenţii de la 14 la 18 ani, își apărau „graniţele” tot mai crud și mai rezistent, unindu-se împotriva „inamicului”, deși a unui ireal.

La sfîrșitul jocului, fiecare din „proscriși” și-a împărtășit impresiile și emoţiile cu ceilalţi colegi, încerca să înţeleagă ce și cum ar trebui să facă ca să fie lăsat să intre în cerc. La rîndul lor, participanţii cercului au spus că nu vor să lase în cerc sub nici un pretext pe „exilat”, chiar dacă el este prietenul/a lor cel mai bun/ă, spuneau despre aceea că le părea rău atunci cînd cineva reușea să rupă apărarea lor.

Desigur că acest joc este îndreptat spre ridicarea nivelului de toleranţă faţă de persoanele, care se deosebesc prin ceva, care sunt alţii, și nu este atît de important din ce motive.

Cu toate acestea, rezultînd din statistici, la momentul de faţă, cea mai negativă atitudine  cetăţenii moldoveni o au faţă de romi, oamenii care au altă orientare sexuală, persoanele cu dizabilităţi și faţă de persoanele infectate cu HIV. Dacă am număra totalul de oameni, care constituie aceste 4 grupuri, atunci s-ar aduna, conform estimărilor noastre modeste, mai mult de 300 mii de cetăţeni, adică aproape fiecare al zecelea locuitor al Moldovei poate deveni un proscris.

Este evident că să predai și să înveţi să tolerezi este necesar de pe băncile școlii, atunci cînd la copii se formează valorile de viaţă, cea mai importantă dintre ele fiind: în orice situaţie să rămîi om. Pentru a înţelege, cît de convenabil elevilor le este acest format, dacă le este clară esenţa și scopul acestui trening pentru prevenirea hărţuirii, tuturor doritorilor li s-a propus să scrie un eseu pe tema: „Ce pot face eu pentru a preveni hărţuirea în școala mea”.

Toate cele 13 lucrări primite, au fost evaluate conform a 3 criterii: cît de corect a înţeles fenomenul hărţuirii autorul lucrării, dacă a răspuns la întrebarea principală a eseului, cît de corect elevul a prezentat și și-a exprimat ideile.

Comisia care a analizat lucrările, a considerat că 3 eseuri merită să fie premiate (fiecare premiu fiind în valoare de 100$). Astfel, au cîștigat două participante a școlii din Bălţi, și una – a instituţiei de învăţămînt din satul Izbiște, raionul Criuleni.

Citind eseurile, selectate de comisie ca fiind cele mai bune, înţelegi că copiii care au hotărît să scrie pe o temă atît de actuală și în același timp, complicată, deja știu, cum să construiască o societate normală, civilizată și înfloritoare.

 

Previous Următorul