07.07.2015
International , Drepturile omului

Drepturile persoanelor LGBTI nu pot fi supuse compromisului în relațiile UE cu vecinii din est

DECLARAȚIE: Drepturile persoanelor LGBTI nu pot fi supuse compromisului în relațiile UE cu vecinii din est

26 iunie 2015

Organizațiile LGBTI din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina au participat în perioada 15-20 iunie 2015 la evenimentele marca EuroPride la Riga, organizate pentru pentru prima dată într-o fostă republică sovietică. Am profitat de această ocazie pentru a veni împreună și a analiza rolul și locul Uniunii Europene în susținerea drepturilor omului și a diversității în țările noastre – vecinii și partenerii estici ai UE.

Împărtășim o mare preocupare față de lipsa unui angajament coerent și fără compromisuri a UE privind drepturile omului ale persoanelor LGBTI, nediscriminarea și respectarea diversității în cooperare cu vecinii din est și punerea în aplicare a politicilor și programelor din cadrul Parteneriatului Estic (PE). În timp ce nediscriminarea și respectarea diversității fac parte dintre valorile europene cheie, noi suntem alarmați de lipsa sau, în unele cazuri, absența de acțiuni congruente și ferme de a transpune aceste valori în practică.

În legătură cu revizuirea Politicii Europene de Vecinătate (PEV), subliniem necesitatea de a revizui PEV-ul cu scopul de a:

  • include drepturile omului ca baza PEV-ului, cu un accent clar și deosebit asupra persoanelor LGBTI și alte minorități,
  • recunoaște și lua măsuri cu privire la amenințările la care este supusă societatea civilă independentă și diversă din țările partenere,
  • asigura implicarea unei varietăți reprezentantive a părților interesate în planificarea, implementarea și monitorizarea programelor în cadrul Parteneriatului Estic și
  • recunoaște și aborda sentimentele anti-UE aflate în creștere în țările partenere și riscurile asociate aduse prin manipularea informațiilor despre LGBTI.

În ultimii ani, am făcut progrese în dezbaterea publică privind nediscriminarea și egalitatea în drepturi pentru cetățenii LGBTI în țările noastre; Moldova, Georgia și Ucraina au introdus modificări legislative care aduc o protecție mai bună pentru toți, indiferent de orientarea sexuală și identitatea de gen. Aspirațiile populare și politice față de valorile care sunt asociate cu Europa au jucat un rol important în facilitarea acestui proces. Cu toate acestea, societatea civilă a devenit mai polarizată, iar agenda egalității LGBTI devine tot mai mult un subiect de manipulare politică de către diverse forțe din țările noastre și nu numai. Atunci când UE, inclusiv reprezentanți locali, își retrag sprijinul vocal, activ și continuu pentru nediscriminare și pentru egalitatea persoanele LGBTI, se permite abuzarea acestor valori și reprezentarea lor deformată în narațiunile anti-UE. Mai mult, în cele din urmă se ajunge la un grad înalt de neacceptare și ostilitate față de persoanele LGBTI și cei care le apără drepturile în țările noastre.

În timp ce noi recunoaștem contextul geopolitic, și în special conflictele grave din regiune, totuși credem cu tărie că drepturile omului nu pot fi un subiect de compromis. Lipsa de securitate și stabilitate, care stau la baza PEV-ului, este direct legată de încălcarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, de inegalitate și lipsa de justiție socială, precum și de funcționarea înăbușită a societății civile.

În acest context, lipsa unei poziții puternice și consecvente din partea Uniunii Europene privind nediscriminarea și drepturile omului pentru persoanele LGBTI în cadrul cooperării cu partenerii din PE trimite un semnal periculos pentru factorii de decizie și societate. În țările în care a fost introdusă legislația pentru a aborda discriminarea, există un decalaj tot mai mare între cadru legislativ și practica juridică. Astfel, riscăm să avem evoluții negative dacă sprijinul pentru drepturile persoanelor LGBTI și societatea civilă nu este întărit pintr-un angajament clar și consistent inclus în toate programele și procesele. Schimbările care au fost obținute, precum și spațiul obținut de organizațiile LGBTI pentru drepturile omului și alte grupuri ale societății civile care au crescut în ultimii ani, s-ar putea duce ușor și rapid de râpă.

Prin urmare, subliniem cu tărie necesitatea de a plasa drepturile omului în centrul relațiilor cu vecinii din est ai UE. Este esențial ca grupurile minoritare să fie luate în considerare în mod particular, inclusiv persoanele LGBTI și organizațiile pentru drepturile omului care lucrează pentru a asigura egalitatea acestora. Organizațiile pentru drepturilor omului și cele independente ale societății civile, în diversitatea lor, sunt actorii principali care cer guvernelor să fie responsabile și care asigură o „verificare prin prisma realității” a politicilor și programelor implementate. Cooperarea, dialogul politic și instituțiile naționale de consolidare a capacităților ar trebui să meargă mână în mână cu sprijinul și implicarea organizațiilor societății civile independente, diverse și reprezentative, inclusiv și a celor care lucrează în direcția egalității LGBTI. Evaluările UE de progres ar trebui să ia în considerare și să reflecte, în mod adecvat și consecvent, respectarea drepturilor persoanelor LGBTI, precum și eforturile de a asigura accesul la viața politică, socială și economică a acestora și a altor minorități.

În acest sens, PEV-ul revizuit ar trebui să asigure procese de consultare inclusive și transparente la nivel național și regional și o mai bună implicare a organizațiilor LGBTI pentru drepturile omului și a altor grupuri ale societății civile în stabilirea agendei și punerea în aplicare a acesteia. În cele din urmă, drepturile omului și nediscriminarea ca principii-cheie ale acțiunii externe a UE ar trebui să fie sprijinite în mod proactiv de mesaje politice coerente în diverse foruri și la diferite niveluri.

 

Centrul de Informații „GENDERDOC-M” (Moldova)

Identoba (Georgia)

Insight (Ucraina)

Asociația LGBT „LiGA” (Ucraina)

Informare Publică și Nevoia de Cunoaștere (Armenia)

Grupul de Susținere pentru Inițiativele Femeilor (Georgia)

Previous Următorul