05.10.2018
Moldova, Drepturile omului

Discursul instigator la ură împotriva comunităților rrome, LGBT și de culoare, în creștere în R. Moldova

Discursul instigator la ură împotriva comunităților rome, LGBT și de culoare în discursul public se intensifică în Republica Moldova, iar autoritățile nu adoptă o poziție puternică față de declarațiile de intoleranță, susține Comisia Europeană contra Rasismului și Intoleranței (ECRI) a Consiliului Europei, într-un raport făcut recent public.

Autorii raportului subliniază că în perioada 2015-2017 doar șase cazuri de discurs instigator la ură au ajuns în judecată și solicită autorităților să elaboreze o strategie cuprinzătoare care să le prevină și să se asigure că acestea sunt în mod eficient urmărite și pedepsite.

Raportul relevă faptul că prea puține cazuri de discursuri instigatoare la ură și de violență motivată de ură sunt raportate, majoritatea cazurilor fiind tratate drept contravenții. Neurmărirea penală a acestor infracțiuni nu asigură un efect eficient de descurajare împotriva lor, se mai arată în document.

ECRI notează că prejudecățile împotriva persoanelor LGBT sunt răspândite în Moldova și îndeamnă autoritățile să adopte de urgență un plan de acțiuni pentru protejarea persoanelor LGBT împotriva discursului instigator la ură, a violenței și a discriminării și să reformeze legea penală pentru a face din motivație homo / transfobică, o circumstanță agravantă.

Autorii raportului atrag atenția asupra lipsei severe a resurselor umane și financiare ale Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (CPPEDAE) și ale Avocatului Poporului (Ombudsman), faptului că Republica Moldova nu a ratificat deocamdată Protocolul nr. 12 al Convenției Europene a drepturilor omului și asupra unor deficiențe ale legislației privind combaterea rasismului și a discriminării rasiale.

Situația rromilor rămâne îngrijorătoare dat fiind că strategiile naționale care vizează îmbunătățirea integrării lor nu au fost pe deplin puse în aplicare, ratele de abandon școlar rămânând ridicate, iar accesul la locuri de muncă fiind alarmant de scăzut. ECRI subliniază situația deosebit de vulnerabilă a femeilor rrome.

Sursa: anticoruptie.md

Foto: GDM

 

Previous Următorul