01.06.2018
Moldova, Drepturile omului

DECLARAȚIE

DECLARAȚIE
 împotriva discursului homofob și instigator la ură
a Președintelui Republicii Moldova și PSRM

Prin prezenta, organizațiile subsemnate, care activează în domeniul drepturile omului din Republica Moldova, ne exprimăm îngrijorarea și indignarea referitor la discursurile discriminatorii și incitatoare la ură și homofobie, lansate în perioada ultimelor săptămâni de către mai mulți reprezentanți ai statului și liderilor politici.

Ținem să reamintim că instituția Președinției și Parlamentul are rolul fundamental de a respecta Constituția Republicii Moldova, în care se expune în mod clar și necondiționat caracterul de stat democratic al Republicii Moldova, în care toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice.

Considerăm regretabile următoarele declarații homofobe și transfobe, folosite în perioada Festivalului comunității LGBT Moldova Pride și în ajunul alegerilor locale:

La data de 22 mai, Președintele RM, Igor Dodon, a declarat următoarele: „Sunt total împotriva oricăror acțiuni violente. Dar nu trebuie de provocat. De ce să organizezi special astfel de marșuri într-o societate unde oamenii categoric nu acceptă acest lucru? Oare nu este aceasta o provocare la acțiuni violente? Noi asta nu facem, nu provocăm pe nimeni. Înțeleg că există și altfel de oameni, dar de ce organizezi și să arăți asta societății moldovenești? Noi avem copii. Cui asta trebuie? Ne respectăm partenerii noștri din Vest, dar nu trebuie să ne impuneți ceea ce nouă nu ne trebuie. Dacă acolo, la voi, aceste lucruri sunt normale, să rămână acolo. La noi, aceasta nu a fost, nu este și nu va fi un lucru normal. Aceasta este poziția noastră. Place cuiva sau nu”.

La data de 23 mai 2018, candidatul PSRM la funcția de primar general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat în cadrul unor dezbateri: „Poziția mea e cunoscută. Eu sunt pentru o familie tradițională. În același timp, libertatea se limitează acolo unde este bunul simț și moral. Sunt multe alte lucruri pe care trebuie să le promovăm în societate. Doar nimeni nu le interzice să facă ce vor aceste persoane în spațiul lor? Faceți acasă ce vreți, dar haideți să nu exteriorizăm în public aceste lucruri. Nimeni nu vă interzice, nu blochează, dar propaganda, cred eu, nu trebuie să fie și nu e admisibilă în aceste circumstanțe. Nu le voi permite desfășurarea marșurilor comunității LGBT”.

La data de 31 mai în timpul ședinței Parlamentare, deputatul Vlad Bătrâncea a declarat: „Astăzi au venit sute de preoți și credincioși din întreaga țară, au rugat respectuos, este o adresare publică...  credincioșii din RM cer Parlamentului să fie amendat codul contravențional și să fie interzisă difuzarea informației publice: pedofilia, pornografia și a unor alte relații decât cele legate de căsnicie și familie, în conformitate cu Constituția și Codul Familiei. Adică, societatea este deranjată de acele marșuri a minorităților sexuale și credincioșii vor ca legea să prevadă foarte clar că în spațiul public se interzic asemenea măsuri și statul RM va proteja o familie tradițională, o familie sănătoasă și vom ruga secretariatul să distribuie acest apel, această adresare publică la toate fracțiunile.”

Aceste declarații contravin dreptului la libertatea de exprimare, pe motiv că incită la ură și discriminare față de un grup de cetățeni ai Republicii Moldova, și anume la discriminarea persoanelor LGBT și susținătorilor acestora, precum și dreptului la libertatea întrunirilor.

Îndemnăm persoanele cu autoritate și funcții de răspundere să se abțină de la declarațiile care ar putea aduce la discriminare și violență față de un grup de cetățeni.

Cerem Președintelui Republicii Moldova să-și îndeplinească funcția de garant al Constituției în care este consfințit că:

  • Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.
  • Statul are ca fundament unitatea poporului Republicii Moldova. Republica Moldova este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi.
  • Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.
  • Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gândirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil.
  • Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie.
  • Sunt interzise şi pedepsite prin lege, cît și practica CtEDO contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional.
  • În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.
  •  Orice persoană îşi exercită drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile altora.

Solicităm Partidului Socialist din Republica Moldova să nu mai folosească homofobia și incitarea la ură în programele sale electorale și discursul politic.

Previous Următorul