24.09.2018
International , Drepturile omului

Decizia Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei

Pe 20 septembrie Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a decis că Republica Moldova continuă să rămână sub monitorizarea Consiliului Europei în ceea ce privește dreptul la libertatea întrunirilor pentru persoanele LGBT.

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a salutat faptul că în 2017 și 2018, GENDERDOC-M a avut parte de protecția adecvată a forțelor de ordine în timpul Marșului „Fără Frică”. Ca urmare, Comitetul de Miniștri încurajează autoritățile Republicii Moldova să continue în același ritm acordarea asistenței la evenimentele publice de acest gen și în viitor.

Cu toate acestea, Comitetul de Miniștri își exprimă îngrijorarea serioasă în legătură cu inițiativa legislativă din 2017, care prevede interzicerea așa-numitei „promovări a homosexualității”. În acest sens, Comitetul a reiterat insistent solicitarea către autoritățile moldovenești ca acestea să ia în considerație deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului și opinia Comisiei de la Veneția până a lua o decizie finală.

În consecință, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei invită autoritățile Republicii Moldova să întărească eforturilor de creștere a gradului de conștientizare a discriminării cu care se confruntă persoanele LGBT în societatea moldovenească și, ca urmare, să interzică discriminarea pe bază de orientare sexuală și identitate de gen.

Centrul de Informații GENDERDOC-M consideră decizia Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei una pozitivă. Aceasta va ajuta la menținerea interesului față de respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. De asemenea, va influența autoritățile statului, ca acestea să fie mai proactive în luarea deciziilor pentru a asigura egalitatea în drepturi la libertatea întrunirilor.

Previous Următorul