20.10.2015
Moldova, Pride

Curcubeul peste Nistru – 2016

Acesta va avea loc în perioada 17 – 22 mai. Informația a fost oferită de către directorul executiv al Centrului de Informații «GENDERDOC-M» Anastasia Danilova, sîmbătă, 16 octombrie la ședința Senatului organizației. 

Sarcina majoră care s-a regăsit în ordinea de zi a ședinței senatului, a constituit-o întrebarea cu referire la «Regulamentul intern al organizației». Draftul acestui document a fost elaborat și prezentat de către directorul executiv al centrului GDM, Anastasia Danilova. Participanții la întrunire au menționat gradul înalt de pregătire al documentului, fapt care a permis o dezbatere mai eficientă asupra fiecărui capitol al regulamentului și adoptarea lui ulterioară.

De asemenea, membrii Senatului au discutat asupra necesității elaborării și a altor acte și politici organizaționale. Alexei Marcicov și Anastasia Danilova au propus spre dezbatere întrebări cu referire la «Politica de achiziționare a bunurilor materiale necesare organizației» și «desfășurarea evenimentelor organizaționale în conformitate cu cerințele de proiect». Aceste inițiative au fost susținute de către toți membrii Senatului, care i-au încredințat directorului executiv GDM, Anastasia Danilova, să elaboreze un draft al documentului pînă la sfîrșitul lunii februarie, 2016.

Anastasia Danilova a informat reprezentanții Senatului despre hotărîrea adoptată de către membrii staff-ului, cu referire la desfășurarea festivalului «Curcubeul peste Nistru – 2016» în perioada 17 – 22 mai 2016. De asemenea, a fost prezentat conceptul festivalului și sloganul acestuia, sub egida căruia va avea loc și Marșul egalității –  «Lasă ura în trecut».

La întrunirea Senatului au mai fost discutate și alte întrebări.  

Eugeniu CHIHAI

Previous Următorul