Cercetarea comportamentului sexual al comunității LGBT

Problema comportamentului sexual al persoanelor cu orientare sexuală netradiţională este tratată în conştiinţa comună duplicitar şi frecvent greşit. Utilizând diverse surse bibliografice, am decis pentru început să prezentăm noţiunile de  „comportament  sexual”  şi  „orientare  sexală”,  pentru  a conduce spre evitarea tratărilor eronate şi, în anumite cazuri, generatoare de atitudini discriminatorii. În conformitate cu opiniile autorilor din domeniu, orientarea sexuală se prezintă ca una din cele cinci părţi componente ale sexualităţii umane, prezentată  de  atracţia  emoţională,  romantică,  sexuală  şi erotică a persoanei faţă de alţi indivizi de un anumit sex.