18.05.2017
Moldova, Pride

10 ambasade acreditate la Chișinău au semnat o declarație comună

Zece ambasade acreditate la Chișinău au semnat o declarație comună cu ocazia Zilei Internaționale împotriva homofobiei, transfobiei și bifobiei. Misiunile își exprimă sprijinul pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex (LGBT) din Republica Moldoval. 

În declarația comună se menționează că cel de-al 16-lea Festival LGBT „Moldova Pride” este în curs de desfășurare. Pentru că valorile de toleranță și respect pentru diversitate sunt fundamentale pentru societățile democratice deschise, misiunele recunosc dreptul persoanelor LGBTI și al susținătorilor acestora de a desfășura în mod pașnic Marșul Solidarității ”Fără frică” din 21 mai 2017.

„Drepturile omului, inclusiv libertatea de exprimare și de întruniri, egalitate și nediscriminare, și supremația legii sunt fundamente pe care se construiesc democrațiile. Într-adevăr, conform dreptului internațional, toate persoanele trebuie să se bucure de aceleași drepturi și libertăți, conform Declarației Universale a Drepturilor Omului și altor instrumente legale internaționale. Dreptul internațional prevede respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și, astfel, obligă autoritățile să protejeze toate persoanele de discriminare și violență și să asigure ca toate persoanele să se bucure de oportunități egale și tratamente egale”, se arată în declarație.

Semnatarii mai precizează că în fiecare zi oamenii se confruntă cu discriminarea din cauza orientării lor sexuale sau a identității lor gender. 

„Autoritățile noastre caută să combată acest fel de discriminare prin promovarea drepturilor umane ale fiecărei persoane. Fiecare persoană, inclusiv persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex, trebuie să aibă libertatea de a se bucura de drepturile și libertățile, la care au dreptul toate persoanele de pretutindeni. Suntem în așteptarea desfășurării unui Marș pașnic și sigur al Solidarității și a progreselor continue spre egalitate pentru toate persoanele din Moldova”, se mai spune în declarația comună.

Declarația comună este emisă de misiunile Estoniei, Franței, Germaniei, Italiei, Lituaniei, Olandei, Suediei, Elveției, Regatului Unit și a Statelor Unite ale Americii la Chișinău.

Sursa: realitatea.md

Foto: Europa Libera

 

 

Previous Următorul