01.06.2017
Moldova, Ofertă

CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

Pentru achizitia  serviciilor de deservire a participantilor la atelierul "Rolul părinților  în diminuarea  homofobiei interne și  prevenirea HIV în rîndul comunității LGBT"  din data de  14-16.07.2017: cazare, alimentare, chirie sala.

 

Centrul de Informaţii ,,GENDERDOC-M” anunţă lansarea concursului ofertelor de preţuri pentru

pentru achizitia  serviciilor de deservire a participantilor la atelierul "Rolul părinților în diminuarea homofobiei interne și prevenirea HIV în rîndul comunității LGBT", Contract de Grant nr. 14729 din 01.05.2017, finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei nr. MDA-H-PAS. Atelierul respectiv este planificat spre realizare pentru data de  14-16.07.2017 si presupune achizitia serciiilor de: cazare, alimentare, chirie sala..

Cerinţele faţă de serviciile solicitate şi condiţiile de participare la concurs pot fi găsite în Cererea de ofertă precum şi Anexa 1 (termeni si condiţii  generale de livrare) care pot fi accesate aici.

Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 15 iunie  2017, ora 14:00.  .

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:

Persoana de contact: Veaceslav Mulear

Centrul de Informaţii ,,GENDERDOC-M”

Str. Valeriu Cupcea, 72/1, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova

Telefon/Fax: (373 22) 28-88-63, 28-88-61; Fax +373 22/ 280194

E-mail:          veaceslav.mulear@gdm.md

 

Previous Next